Gjennomført emisjon

Hansa Property Group AS har gjennomført en emisjon med emisjonsproveny på over 300 millioner kroner.

Hansa Property Group AS mottok torsdag tegninger i den planlagte emisjonen som ble annonsert i slutten av april på 313 millioner kroner, og er godt fornøyd med tegningsresultatet. Eksisterende aksjonærer som Selvaag, Veidekke og Storebrand har alle opprettholdt sine eierandeler i emisjonen.

Hansa Property Group påbegynte arbeidet med å restrukturere selskapets kapitalstruktur og eiendomsportefølje mot slutten av fjoråret.

Restruktureringen har blant annet resultert i:
- Refinansiert eksisterende låneavtaler
- Salg av enkelte uregulerte eiendommer
- Styrket egenkapital
- Styrket likviditetssituasjon

Emisjonen er betinget av at generalforsamlingen i selskapet som skal avholdes 20. mai 2009 beslutter aksjekapitalforhøyelsen.

Hansa Property Group sier i en pressemelding at de nå fremstår som et vesentlig sterkere selskap finansielt med en attraktiv utviklingsportefølje.

- Vi er takknemlige for den tillit finanskreditorer, eksisterende og nye aksjonærer har vist selskapet. Emisjonen og restruktureringen medfører at selskapet fremstår godt finansiert og godt posisjonert i eiendomsmarkedet, sier administrerende direktør Pål Tronstad.

SEB Enskilda og Pareto Securities har vært tilretteleggere for emisjonen.