Statsbyggs jurymedlemmer Hege Gultvedt og Synnøve Fodstad sammen med prisvinner Even Reinsfelt Krogh.

Gjenbruk ga Statsbygg-pris

Even Reinsfelt Krogh ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås mottok i går Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur.

Hans prosjekt «Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen» har fokusert på både kulturelle og sosiale aspekter ved gjenbruk, og kan påvise at grunnlaget for vellykket gjenbruk skapes tidlig i prosjektene. Reinsfelt Krogh viser at graden av gjenbruk er avhengig av holdningene til landskapsarkitektene som fagpersoner, både på rådgiver- og byggherresiden. I tillegg til omfattende litteratursøk og eksempelsamling har han gjennomført en spørreundersøkelse blant norske landskapsarkitekter om deres erfaringer og holdninger til gjenbruk.

- Prosjektet belyser et svært relevant aspekt ved utøvelsen av landskapsarkitekturfaget. Byggenæringen, som også landskapsprosjektene er en del av, genererer en stor del av de store avfallsmengdene som samfunnet må håndtere i dag, sa landskapsarkitekt Hege Gultvedt i Statsbygg ved tildelingen. Prosjektet til Krogh viser hvordan avfall kan brukes som ressurs.

Juryen i Statsbygg har også lagt vekt på at Reinsfelt Krogh har klart å formidle innholdet på en pedagogisk suveren måte, med gjennomført god struktur, flott grafisk design og et poengtert og ledig språk. Oppgaven har så gode kvaliteter at den kan brukes som et oppslagsverk innenfor temaet.

Dette er tredje gang Statsbygg deler ut pris til landskapsarkitektstudentene. Hensikten med å tildele studentprisen er å vise at Statsbygg verdsetter kjerneverdiene i landskapsarkitektfaget. Prisens formål er å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier i landskapsarkitektur blant fremtidige generasjoner av landskapsarkitekter.

De to andre nominerte var:

• «Vet du om en snarvei?» ved Regine Solberg Aklestad

• «Utvikling av bynære badeplasser i Bergen» ved Tina Fast og Linn-Cecilie Martinson