Gir bygninger til Dovre kommune

Bygningsmassen fra det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn blir overført fra staten til Dovre kommune.

En del av bygningene er ment som lokale til et villreinsenter.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy kom med nyheten lørdag, i forbindelse med åpningen av Reinheimen nasjonalpark, melder NRK. Bygningsmassen er taksert til 9,5 millioner kroner, og ble kjøpt av staten etter at skytefeltet på Hjerkinn ble lagt ned.

Dovre kommune får nå bygningsmassen, der planen er at en del av bygningene bli lokaler til et villreinsenter.