Geotekniker - Oslo eller Trondheim

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst/midt
FylkeFlere fylker
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist25.09.2014

Vi søker to geoteknikere med lang erfaring til Geoteknikk- og skredseksjonen i Vegdirektoratet.

Hos oss får du anledning til å jobbe for en av Norges største byggherrer. Tilfanget av utfordrende problemstillinger er variert, både geografisk og faglig. Som medarbeider i Statens vegvesen får du muligheten til å jobbe med store og kompliserte samferdselsprosjekter på tvers av flere fagfelt. Vårt fagmiljø har stor bredde både med hensyn til erfaring og betydelig spisskompetanse på de sentrale deler av fagområdet.

Vi søker deg som har et ønske om utfordringer innen geoteknisk prosjektering, fundamentering og kontroll av geokonstruksjoner. Du har samtidig interesse for utviklings- og forskningsarbeid. Det pågår en stor tverretatlig satsing innen forskning på naturfareproblematikk, hvor kvikkleire er sentralt.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • du vil være rådgiver for Statens vegvesens regioner på geoteknisk utfordrende prosjekter, både på nye og eksisterende veger
 • du vil ta del i arbeidet med interne og eksterne forskingsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt
 • en viktig del av jobben vil også være å utarbeide og formidle informasjon om skred og skredfare samt å være med på å videreutvikle etatens geotekniske fagmiljø
 • du vil få være med på å videreutvikle etatens rutiner og retningslinjer
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 5 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. For den ene av stillingene bør du ha minst ti års erfaring fra relevante og utfordrende prosjekter innen det geotekniske fagområdet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må den godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på

 • evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner
 • overblikk og evne til å se sammenhenger
 • evne og vilje til å samarbeide
 • kjennskap til relevante dataverktøy (eksempelvis Geosuite og Plaxis)
 • gjerne prosjektledererfaring fra større naturfaglige prosjekt

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Roald Aabøe, tlf. 977 37 754

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingen her