Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen, og Øyvind Klevar, daglig leder i Geonor. Foto: Geonor

Geonor vant første kontrakt på Fornebubanen

Bærum-bedriften Geonor har fått i oppdrag å overvåke grunnvannstanden langs den planlagte Fornebutraseen. Kontrakten er på 17 millioner kroner og er blant de første i gigantprosjektet.

Det skriver Geonor i en pressemelding onsdag.

Øyvind Klevar, daglig leder i Geonor. Foto: Geonor

– Leveransen vil bli den desidert største i selskapets historie og setter oss i posisjon til å levere lignende løsninger til større prosjekter i fremtiden, sier Øyvind Klevar, daglig leder i Geonor om tildelingen.

Selskapet har installert omtrent 250 poretrykk- og grunnvannsmålere i grunnen rundt den planlagte tunnelen etter å ha fått oppdraget med å måle hydro-geologiske data under bakken der Fornebubanen skal være.

Egenutviklet løsning

Arbeidet består av nedsetting, overvåking og drift av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner langs den planlagte banetraseen. Overvåkingssystemet skal blant annet dokumentere grunnvannbalansen i området, skriver Geonor.

Oslo-parsellen av Fornebubanen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018.

Kommunikasjonssystemet som Geonor etablerer, består av egenutviklede poretrykksmålere som kobles opp mot et trådløst overvåkingssystem ved hjelp av IoT-teknologi, skriver bedriften i pressemeldingen.

– Miljøvennlig alternativ

Det nye med teknologien er at målerne ikke er koblet opp med SIM-kort og mobildekning, men i stedet med et eget nett via lukket radiofrekvens. Teknologien gir, ifølge meldingen, lavere kostnader og bedre signaldekning. Det er også et mer miljøvennlig system som bruker mindre batterier med lengre levetid, skriver Geonor.

– Geonor møtte kvalifikasjonskravene og scoret best på pris. I tillegg representerer løsningen et mer miljøvennlig alternativ, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.

Kontrakten er den første kontrakten Fornebubanen deler ut, går over ni år og er på 17 millioner kroner med mulighet for utvidelse.

Byggetiden på traséen er anslått til mellom fem og seks år. Forberedende arbeider starter i 2019. Byggestart kan først skje når forprosjektet er endelig godkjent og kvalitetssikret av myndighetene. Den nye T-banetraséen skal gi seks nye stasjoner og en reisetid på tolv minutter fra Majorstuen til Fornebu.