Gazprom, Hydro og Statoil med avtale for nordområdene

Gazprom, Hydro og Statoil vil samarbeide om å identifisere olje- og gassressurser og utvikle teknologiske løsninger for olje- og gassaktiviteter i nordlige områder.

Avtalen ble underskrevet i Moskva 20. juni under statsminister Kjell Magne Bondeviks offisielle besøk. Avtalen sikrer grunnlaget for et nærmere samarbeid mellom de deltakende selskapene i deres arbeid for å kartlegge petroleumsressursene i norske og russiske nordområder. I tillegg til å peke ut retningen for utvikling av teknologiske løsninger for petroleumsaktivitetene i området legger avtalen også vekt å få kartlagt miljømessige forhold. Ifølge avtalen skal samarbeidspartnerne definere standarder for helse, miljø og sikkerhet som kan anvendes for olje- og gassaktiviteter i nordområdene, samt utvikle metoder for å analysere miljøkonsekvenser. Med grunnlag i avtalen skal selskapene også avklare hva som trengs for en tilfredsstillende teknologisk og kommersiell utvikling av russiske leverandører til regionens voksende petroleumsindustri. Avtalen åpner for utveksling og trening av personell og et tettere teknologisk samarbeid mellom selskapene. Arbeidet vil bli ledet av en samarbeidsgruppe med representanter fra Gazprom, Hydro og Statoil.