Gasskraftanlegget på Mongstad kan bli utsatt

Det kan gå mot ytterligere en utsettelse for CO2-renseprosjektet på Mongstad.

Anlegget skulle ha vært klart i 2010, og har tidligere blitt utsatt til 2014. Nå kan beslutningen om å bevilge milliardbeløp til rensing av gasskraftverket på Mongstad bli utsatt til 2016, melder NRK.

Kanalen melder at miljøvernminister Erik Solheim (SV) informerte Zero, Bellona og to andre organisasjoner om dette i sin bolig på St. Hanshaugen i Oslo mandag.

––Vi fikk en presentasjon fra Erik Solheim om at regjeringen jobber videre med Mongstad-prosessen, sier Einar Håndlykken, daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

Regjeringen har nylig behandlet en Statoil-rapport om gasskraftverket på Mongstad. Statoil peker i rapporten på usikker kunnskap ved bruk av kreftfremkallende stoffer i renseprosessen.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal være helt sikre på at anlegget vi bygger ikke er til fare for mennesker eller miljø, og at det fungerer etter hensikten. Derfor vil vi ha en bred teknologikvalifiseringsprosess som gjør at vi er sikre på at når vi bygger så har vi en teknologi som fungerer, og ikke representerer noen fare, sier Øistein Johannessen, informasjonssjef i Statoil.

Senere denne uka er det ventet en stortingsmelding fra Olje- og energidepartementet om Mongstad-planene.