Gassfunn nord for Ormen Lange

Statoil ASA, har funnet gass i en brønn om lag 40 km nord for Ormen Langefeltet og ca 30 km sør for  Ellida på dypt vann i Norskehavet, melder Oljedirektoratet.


Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjonen) i et prospekt kalt Midnattsol. Brønnen påviste gass i Niseformasjonen i reservoar med dårlig reservoarkvalitet. Funnets størrelse er uavklart, men ODs foreløpige anslag gir et usikkerhetspenn på 1 - 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

 Småskala formasjonstester ble utført og viste begrensede strømningsegenskaper. Omfattende datainnsamlingsprogram blir lagt til grunn for videre analyser av funnets størrelse og produksjonsegenskaper. Det er derfor for tidlig å konkludere om funnet kan bygges ut.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 281. Tillatelsen ble tildelt i 17. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3158 m under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet var 928 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6405/10-1 ble boret med boreinnretningen Transocean Leader som skal til utvinningstillatelse 293 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/12-1 av Eni Norge AS etter et verkstedsopphold på ca 1 måned for 5 års klassifisering.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 281:

Statoil ASA (operatør) 50%
EON Ruhrgas 20%
ConocoPhillips 10%
Petoro 20%