Gassfunn i Nordsjøen og Norskehavet

StatoilHydro har gjort to mindre gassfunn, ett ved Oseberg C-plattformen i Nordsjøen og ett i nærheten av Mikkelfeltet i Norskehavet.

Brønnen i Nordsjøen ligger 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen, og det er påvist et gassbærende intervall på minst 50 meter, opplyser Oljedirektoratet i en pressemelding. Reservoarets tykkelse er uavklart fordi brønnen av tekniske årsaker ikke kunne bores dypere, og størrelsen på funnet er derfor ikke kjent.

Brønnen hvor det ble påvist gass i Norskehavet, ligger 7 kilometer sør for Mikkelfeltet. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 1 milliard standard kubikkmeter gass.