Gartnerne vil beholde oljefyren

Gartnerne ber om unntak fra det varslede forbudet mot oljefyring. Oljekjel er nødvendig som varmekilde i veksthus, mener Norsk Gartnerforbund.

– Vi har gjort mye for å redusere oljeforbruket i veksthusproduksjonen. Men vi må ha en varmekilde i reserve om strømmen går, sier generalsekretær Katrine Røed Moberg i gartnerforbundet til NTB.

Miljøverndepartementet lover å vurdere unntak for drivhusene.

I klimaforliket, som ble vedtatt i sommer, ba Stortinget regjeringen innføre forbud mot oljefyring i husholdninger og til grunnlast fra 2020.

Forbud mot oljefyring har vært med på tiltakslister for å redusere norske utslipp av klimagasser helt siden begynnelsen av 1990-tallet. Forbudet er framstilt som et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene.

Ber om unntak

Men veksthusnæringen får problemer uten oljekjelene, mener Norsk Gartnerforbund. I et brev til Miljøverndepartementet ber forbundet derfor om unntak fra forbudet.

Gartnerforbundet viser til at bruk av fyringsolje i veksthusproduksjon er prosessenergi og etter deres mening dermed ikke omfattes av stortingsvedtaket om forbud mot fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg.

Reservekilde

Dessuten trenger veksthusnæringen en reserve, en ekstra energikilde som sikring dersom andre varmekilder faller ut, sier Moberg i Gartnerforbundet.

Oljeforbruket er kraftig redusert i veksthusnæringen de siste ti-tolv årene, og fyringsolje utgjør nå bare 9 prosent av det totale energiforbruket. Men enkelte steder er det vanskelig å finne alternativer til oljekjelene. Flis eller pellets kan brukes noen steder, men er for plasskrevende i mindre drivhus, ifølge gartnerforbundets generalsekretær.

– Der trengs oljekjelene som ekstra sikring. Ellers risikerer vi at plantene dør, sier Moberg.

Blir vurdert

Miljøverndepartementet vil ta med innspillet fra Norsk Gartnerforbund i vurderingen når forbudet skal utformes, skriver departementet i et e-brev til NTB.

Stortingets klimaforlik forutsatte støtteordninger og andre virkemidler i en overgangsperiode, fram til forbudet skal tre i kraft i 2020. Forbudet må også utformes med nødvendige unntak, som må utredes nærmere før forbudet endelig vedtas, heter det i stortingsvedtaket.

– Innspillet fra Norsk Gartnerforbund vil bli vurdert i utredningsarbeidet. Et forslag til forbud vil også bli sendt på offentlig høring slik at berørte parter får mulighet til å kommentere et konkret forslag til innretning av forbudet, skriver Miljøverndepartementet. (©NTB)