Gartnerløkken

I Lonaparken i Åsane har Skanska Norge ført opp to blokker med til sammen 95 leiligheter. Både byggene og uteområdene er påkostet og har mange fine løsninger.

Fakta

Sted: Åsane

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 185 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 16.500

Byggherre: Axer Eiendom

SHA-koordinator: Multiconsult

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt og LARK: LINK arkitektur

Rådgivere: RIB: Rambøll l RIV: Grevstad & Tvedt og Bergen Luftteknikk l RIE: Sønnico l RIAku, RIBr og RIVA: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Grunnarbeid: Dale Entreprenør l Spunt (UE for Dale Entreprenør): Vestnorsk Brunnboring l Rekkverk: Cosmos Construction l Blåseisolasjon: Isomax Energi l Tømring og betongarbeid: Skanska Norge l Ferdigbetong: Unicon l Plattendekker trappeelementer: NOBI Voss l Tynnavretting: Betonggulv l Stålarbeid: Børø Stål l Taktekking: IcopalTak l Vinduer: Nordan l Dører: Swedoor l Blikkenslager: Sigurd Opheim l Maler: Malermester Urdal l Parkett: Bo Andren l Mur og flis: Murmester Aastvedt l Rørlegger: Grevstad & Tvedt l Elektro: Sønnico l Ventilasjon: Bergen Luftteknikk l Baderomskabiner: Parmarin l Heiser: Thyssenkrupp l Branntetting: Damsgård Brattsikring l Lås og beslag: Låssenteret l Kjøkken: HTH l Byggevarer: Optimera

Byggherre er Axer Eiendom. LINK arkitektur har vært både arkitekt og landskapsarkitekt, og Skanska Norge har gjennomført prosjektet i en totalentreprise. Blokkene i Gartnerløkken har fra fire til sju etasjer over bakken og en parkeringsetasje under bakken. Samlet areal er på cirka 16.500 kvadratmeter. Skanska Norges kontraktssum er på 185 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i april 2018, og innflytting var i september i år.

Prosjektleder Ørjan Andersen i Skanska Norge sier at byggingen av Gartnerløkken har gått veldig bra. BIM ble brukt av alle fag. Lean ble brukt under innredning.

Gartnerløkken består av to blokker med totalt 95 leiligheter, som er fra 48 til 119 kvadratmeter. Standarden er høy, og kjøperne hadde mange tilvalgsmuligheter. De fleste leilighetene har solvendte terrasser eller balkonger, og gjerne fransk balkong for lufting mot nord eller øst. Toppleilighetene har store takterrasser.

I underjordisk parkeringsanlegg er det cirka 90 biloppstillingsplasser for beboerne. Både leiligheter og uteområder har universell utforming. Uteområdene har plener, busker, trær, bed, gangstier, benker, pergola, belysning, lekeplasser og et torg. Rundt Gartnerløkken er det andre nybygde boligprosjekter, Horisont kjøpesenter, store idrettsanlegg og Åsane videregående skole.

Arkitektur

Arkitekt Kari Kløve i LINK arkitektur forteller at målet for arkitekt har vært å skape et godt og bærekraftig bomiljø der mennesker i alle livsfaser skal kunne utvikle et trygt og godt bofellesskap.

– Bygningskroppene er lagt i en S-form med gode tun i mellomrommene, derav navnet Gartnerløkken. Hovedgrepet har vært å skalere prosjektet ved hjelp av variasjon i høyder, former og materialbruk og slik gi prosjektet et urbant preg med townhousestruktur. Leilighetstørrelsene varierer fra romslige femroms til nøkterne toroms. Dette skaper et blandet bofellesskap fra enkel husholdning til familier. Gårdstunene er utformet med omtanke for alle aldersgrupper med variert møblering og utstyr for aktivitet og lek, blant annet lekestativer for barn, plen for krokett eller kubb for ungdommer og areal for seniortrim, sier Kløve.

Tilknyttingen til naboområdene går via gang- og sykkelveier og med parkering under bakken og sentral søppelhåndtering gir dette området et bilfritt bomiljø.

– Boligprosjektet Gartnerløkken ligger i umiddelbar nærhet til offentlige tjenestetilbud, forretninger og kollektivtransport. Man er skjermet for trafikk og støy samtidig som senteret Horisont ligger like i nærheten, hvor man kan handle eller gå på cafe. Vestlandshallen er tilgjengelig for de idrettsinteresserte. Den nye videregående skolen med bibliotek og kulturtilbud er bare ett eksempel på utviklingen i nærområdet, sier Kløve.

Prosjektet er gitt et urbant preg med Townhouse struktur. Fasadene er utført med variasjon mellom teglforblending, lys platekledning og kledning i tre.

– Det har vært stort fokus på å gi alle leilighetene gode sol- og utsynsforhold og samtidig skjerme for innsyn. Dette er løst gjennom inntrukne balkonger. Fasadene som vender mot gårdstunene, har ulike vindusstørrelser og elementer som luftebalkonger og franske balkonger til sammen skaper liv og variasjon. Fra balkongene og terrassene har man utsyn over parkområdet Ulsetlona, som er en blågrønn lunge for hele området, med vann og vegetasjon tilbyr uteområdet spesielt høy kvalitet. Denne blågrønne strengen består av våtmarksvegetasjon, åpne gressområder for fri lek, aktivitet og opphold og med trinnfri tilkomst til ulike møteplasser ved vannet, sier Kløve.

U-form og S-form

Gartnerløkken ligger sentralt til i Åsane bydel. Grunnen bestod av løsmasser som er gravd opp og erstattet med sprengsteinsmasser. Mot nabotomt ble det satt ned spunt for å unngå utgliding av masser. Spunten står permanent.

De to byggene er formet som en U (byggetrinn1) og som en S (byggetrinn 2), noe som gir flere skjermete uteområder. Bærende konstruksjon består av stålsøyler og plattendekker.

Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene er kledd med lys tegl, platekledning og royalimpregnert trepanel (to ulike farger). Leilighetene har parkett på gulv og flislagte baderomskabiner.

Det har gått med cirka 3.500 kubikkmeter ferdigbetong i prosjektet. Det er 250 millimeter i yttervegger og i snitt 300 millimeter i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,5.

Fasadematerialer og trevinduer med beslag av aluminium skal sikre rimelig vedlikehold og lang levetid.

Fjernvarme

Gartnerløkken er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer (vannbåren gulvvarme på bad) og er basert på fjernvarme fra Horisont kjøpesenter. Leilighetene er i energiklasse A. Det er balansert ventilasjon i leilighetene, med et aggregat i hver leilighet.

Da byggeaktiviteten var på topp var 60 personer med. Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.