Garasjeporter med fotoceller

Automatisk stopp på garasjeporter er blitt påbudt gjennom europeiske standarder. Nå tar Hörmann steget videre og lanserer porter med fotoceller.

Leddporter står i dag for 90 prosent av garasjeportsalget. Portene går loddrett ned og kan klemme gjenstander, mennesker eller dyr som kommer i veien. Ifølge europeisk standard er det imidlertid et krav til alle dagens porter at de skal gå automatisk opp når de møter en hindring. Å få porten i hodet skal dermed ikke medføre noen helserisiko. Med en fotocelle stopper imidlertid porten før den kommer i berøring med den som står under, noe som høyner sikkerheten betraktelig.

Moderne portåpnere, f.eks. ProMatic og SupraMatic fra Hörmann, kan også programmeres til en såkalt automatisk lukking. Da lukkes porten etter en innstilt tid, og man slipper at garasjen står åpen i lang tid fordi noen har glemt å lukke porten. Av sikkerhetsgrunner er det til og med påbudt å bruke fotocelle i forbindelse med denne komfortable løsningen.

En annen løsning med fotocelle er praktisk for garasje-leddporter med integrert dør. Den såkalte gangdøren gjør at man kommer raskt og bekvemt inn i garasjen uten at det er nødvendig å åpne porten. Det er særlig praktisk hvis garasjen ikke har sidedør. For å unngå kollisjoner med hindringer anbefaler Hörmann i slike tilfeller den underliggende fotocellen VL2. Her går det en lysstråle rett under kanten, som stopper porten uten berøring hvis strålen brytes.

I tillegg til automatisk stopp og fotoceller, kan det være smart å sjekke om leddporten har klemsikring, slik at man  ikke kan klemme fingrene mellom de ulike leddene i porten. Er også dette på plass kan man med god samvittighet la barna leke foran porten.