Går sammen om vindkraft

Havgul AS og Tafjord Kraft AS går sammen om å utvikle Havsul II. De tre Havsul-prosjektene er markedsført som verdens største vindkraftanlegg.

Havsul skal bygges på kysten av Møre og Romsdal, dersom det blir gitt konsesjon. Planene om vindmølleparken har møtt sterk motstand, spesielt i den nordlige delen der det er konflikt mellom vinkraftutbygging og reiseliv og miljøhensyn. Samarbeidet mellom Havgul og Tafjord Kraft ble presentert på en pressekonferanse i Ålesund mandag, der ledelsen i de to selskapene presenterte prosjektet blant annet med en simulator-visualisering. Havsul II skal bygges offshore utenfor øyene Vigra, Lepsøya og Flemsøya og er det største av de tre Havsul-prosjektene. Konsesjonssøknad sendes i desember 2005. Havsul II vil ha 2,24 milliarder kilowattimer årlig kraftproduksjon. Til sammenligning er årlig produksjonen fra Tafjord Kraft i dag på om lag 1,2 milliarder kilowattimer.