Sammen med Infobric etablerer Omega selskapet HMSREG AS. Fra venstre: Arne Jon Myskja, daglig leder i HMSREG AS, og Svein Tore Haraldseid, daglig leder i Omega PS.

Går sammen om nytt HMSREG-selskap

Omega PS AS og svenske Infobric AB satser sammen med det nye selskapet HMSREG AS.

HMSREG ble utviklet i 2016 gjennom et samarbeid mellom Omega og Oslo kommune.

Formålet var å skape et system som kan hjelpe bransjens aktører til å samarbeide om å følge opp lover, regler og kontraktskrav.

På kort tid har HMSREG fått en stor utbredelse både hos offentlige byggherrer og større entreprenørselskaper i Norge. Løsningen er også i bruk i Sverige og Danmark.

I dette arbeidet har Infobric vært den viktigste leverandøren av informasjon til HMSREG.

– Dette samarbeidet har dannet grunnlaget for etableringen av HMSREG AS. Infobrics aktivitet med kontroll på byggeplassen vil fortsette som før i Infobric og HMSREG vil fremdeles være åpent for andre adgangskontrollsystemer, skriver selskapene i en pressemelding.

I dag benyttes Omegas prosjektløsninger av flere av de store statlige byggherrene og på viktige infrastrukturprosjekter i Norge.

Ved å fisjonere HMSREG-aktiviteten ut i et eget selskap, ønsket Omega å gi mulighet for videre vekst gjennom mer formelt samarbeid med andre aktører.

– For oss betyr etableringen en styrket satsing på dette arbeidet, sier daglig leder i Omega PS, Svein Tore Haraldseid i meldingen.

– Vi har hatt en fantastisk reise med HMSREG, nå tror vi at det kan skapes nye synergier og bedre løsninger ved å gi denne aktiviteten egne bein å stå på og gjennom denne felles satsingen sammen med Infobric, kommenterer Haraldseid.

Det felles eide selskapet HMSREG AS skal levere systemer der målet er å effektivisere hverdagen for seriøse aktører i byggenæringen.

HMSREG skal blant annet sørge for at alle mannskaper på en byggeplass har et etablert ansettelsesforhold til en godkjent leverandør på prosjektet.

Dan Friberg, administrerende direktør i Inforbric.

– Arbeidet med å hjelpe våre kunder til å skape en bærekraftig byggebransje har vært en viktig del av Infobrics oppdrag fra starten. Gjennom å kombinere Omegas erfaring med å skape en standard for bedre kontroll i bransjen i Norge med Infobrics kunnskap i å utvikle smarte digitale verktøy i nært samarbeid med byggebransjen i Sverige, bygger vi en sterk plattform for å bidra til seriøsitetsarbeidet for bransjens aktører. Sammen kan vi skape enda bedre løsninger, sier Dan Friberg, administrerende direktør for Infobric i meldingen.