Går så det suser i Vest

Det går så det suser i byggenæringen på Vestlandet, og aktiviteten blir stor også i de kommende tre årene.

Dette var den hyggelige rammen direktør Anita Kristiansen i EBA Vestenfjelske avdeling kunne innby til da hun åpnet Vestlandske Bygg- og Anleggsdager 2005. Denne tradisjonsrik konferansen som er et kontaktforum for byggherrer, arkitekter, rådgivere, leverandører og utførende bedrifter innen bygg- og anleggsnæringen på Vestlandet hadde travelheten til tross samlet så mange som 110 personer. EBA-direktør Kristiansen mente stor aktivitet utfordrer både byggherrer og næringen. Byggherrer kan til tider merke at konkurransen blir mindre enn ønskelig. Dette fordi entreprenører ikke kan delta i flere konkurranser enn det firmaet kan klare å utføre gitt at de får oppdraget. Lange vedståelsesfrister særlig overfor offentlige byggherrer, kan i opphetede markeder skremme enkelte aktører fra å inngi anbud, fremholdt hun. Og innlederne la ikke noen dempning på den hyggelige stemningen. Adm. direktør Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret har aldri tidligere opplevd at det koker så mange områder innen byggebransjen på en gang og tok en Martin Kolberg og forkynte optimisme, optimisme, optimisme. Kun ett usikkerhetsmoment kunne Øye se i sine statistikker for boligmarkedet i Hordaland, og det var den store forskjellen på hele 55 prosent mellom nybolig- og bruktboligprisene. Videre la lokale representanter fra Bergen kommune, Helse Bergen, Statens vegvesen, Statsbygg, Bergen og Omegn Boligbyggelag, Stor-Bergen Boligbyggelag, Vestbo, Bergen Tomteselskap og Entra eiendom frem sine byggeplaner frem mot 2009 som viser fortsatt høy aktivitet. Faktisk kunne noen av representantene for oppdragsgiverne melde om at de hadde lagt prosjekter foreløpig på is på grunn av kapasitetsproblemer.