Går inn for p-kjeller

Rådmannen i Trondheim anbefaler med visse forbehold at det bygges ny parkeringskjeller under Finalebanen. Bygningsrådet behandler saken 19. mai.

Det er Helsebygg og Trondheim parkering som har foreslått å bygge p-kjelleren for å bedre parkeringsforholdene i sykehusområdet. Anlegget er planlagt med 250 plasser, og rådmannen skriver i sin konklusjon at dette "er de plassene som var planlagt i underkjeller i parkeringsanlegg i Olav Kyrres gate, som ikke ble bygd av tekniske årsaker."

Den opprinnelig reguleringsplanen for sykehuset tillot 1000 parkeringsplasser for biler. Ifølge rådmannen var dette svært restriktivt, og han viser til at sykehuset  den gang mente det var behov for 1600 plasser. 

En forutsetning for den nye p-kjelleren er at Finalebanen bevares som attraktivt friområde med park, lekeplass, ballplass/skøytebane. Under anleggsperioden på et snaut år, forplikter Helsebygg seg til å sørge for erstatningsarealer, som et lekeområde i Tellefsens gate 2.

Les mer hos Helsebygg Midt-Norge