GAPRO Norge AS kjøper Lie Høvleri

GAPRO Norge AS kjøper Lie Høvleri AS i Drammen. Lie Høvleri produserer og selger furugulv i ubehandlet og behandlede utførelser. GAPRO Norge vil overta Lie Høvleri fra 1. juli 2005.

Lie Høvleri AS har i 2005 et budsjett på ca. 30 MNOK og 13 ansatte. Gjennom dette oppkjøpet vil GAPRO få tilgang til en større andel av markedet. - Flere deres kunder er potensielle kjøpere av GAPRO sitt øvrige produktsortiment sier Kjetil Høgbakken, adm.direktør i GAPRO Norge AS. - Samtidig kan vi utnytte etablerte distribusjonsløsninger, sier Høgbakken, som også fremhever at det finnes samordningsfordeler blant annet innenfor salg, administrasjon og på innkjøpsiden. GAPRO Norge AS styrker etter dette oppkjøpet sin markedsposisjon på interiør tre. Selskapet vil bestå av gulvfabrikk i Drammen, listverks fabrikk i Brumunddal, samt lager og kontor på Dal i Eidsvoll kommune. Totalt vil selskapet få en omsetning på ca. 160 MNOK og 50 ansatte. Kjetil Høgbakken blir adm. direktør også i det nye GAPRO Norge AS, mens tidligere markedssjef Ole Arthur Juveli i Lie Høvleri AS vil bli Driftssjef for enheten i Drammen. I tillegg vil Ole Arthur Juveli være Key Account ansvarlig for gulv i GAPRO Norge AS. Truls Skaugen er salgssjef for GAPRO Norge AS. GAPRO Norge AS er et datterselskap til GAPRO AB i Sverige. GAPRO AB produserer ett bredt sortiment av interiør produkter i tre blant annet gulv, panel og listverk ved de svenske anleggene i Ronneby/Kallinge, Grimslöv, Sävsjöström og Umeå. GAPRO har ca. 250 ansatte og omsetter for ca 500 MNOK. GAPRO inngår i Södra, som er et konsern med omfattende skoglig virksomhet og er en av de ledende produsentene av papirmasse, trevarer og biobrensel. Selskapet som eies av 35.000 sydsvenske skogseiere har 3.600 ansatte og omsetter for 14 milliarder svenske kroner.