Gammel skog i Telemark

Telemark har i løpet av de siste 80 årene hatt en kraftig økning av arealet med skog som er eldre enn 120 år. I dag er 114 000 hektar dekket med skog over 120 år, i 1927 var det 51 000 hektar.

Dette utgjør 21,5 prosent av det totale skogarealet i fylket. Siden 1927 har Landsskogtakseringen registrert hvordan skogens utvikling har vært i Telemark. Nå viser de sisteregistreringene at over 37 prosent av skogarealet i Telemark er hogstmoden skog, men bare en liten andel av den skogen vokser på områder med høy produksjonsevne. Tilveksten i skogen i Telemark er på nesten 2 millioner m3. Den årlige avgangen som inkluderer hogst og naturlig avgang er på ca. 800 000 m3. Dette fører til en fortsatt årlig økning av skogens volum i Telemark. Den nye oversikten over skogtilstanden i Telemark er et resultat av fem års registreringsarbeid. I perioden 2000-2004 har personell fra Skog og landskap vært i alle fylkets kommuner og gjennomført stikkprøveregistreringer i skogen. Om Skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge.