Gamle vannrør gir kloakk i drikkevannet

Gamle vannrør er i så dårlig forfatning at forurenset vann hver eneste dag lekker inn i drikkevannet flere steder i landet, særlig i byene.

I perioden etter krigen og fram til 1970 skulle landet bygges opp både raskt og billig. En oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at vannrør som er fra før 1970, er så dårlige at forurenset vann nå lekker inn i drikkevannet, skriver Aftenposten. Rørene fra denne perioden er stort sett laget er av asbest og jern. De er altfor tynne og det tæres derfor hull på dem, sier Truls Krogh, avdelingsdirektør for vannhygiene ved FHI. Størsteparten av rørene fra tiden før 1970 ligger i de store byene, ifølge FHIs oversikt. I Oslo er halvparten av rørene så gamle. Utette vannrør blir problematiske når trykket synker i vannledningene. Det vil si at mye vann forsvinner fra rørene på en gang. Slike undertrykk oppstår hver eneste gang det er brudd på rørene, avstengning eller når industri eller brannvesen tapper store deler vann. Ved undertrykk suges det inn forurenset vann fra området rundt røret, dersom vannrøret ikke er tett. Området rundt kan inneholde kloakk, fordi kloakkrørene ligger tett inntil vannrørene. Siden kloakkrørene er av samme kvalitet som vannrørene, er det sannsynlig at de lekker. En undersøkelse NORVAR gjorde i fjor, viste at undertrykk får store helsemessige konsekvenser. I de områdene hvor et undertrykk hadde forekommet, så vi en økt sykdomsforekomst på 40 prosent. De som ble syke kastet opp og/eller fikk diaré, sier Krogh.