Galskap å bygge ny vei uten midtdelere

To nye Europavei-strekninger med 80 km/t skal bygges uten midtdeler. – Dette viser at sikkerheten ikke tas alvorlig, sier en trafikkforsker til Aftenposten. Det er vi helt enige i. Byggingen av de nye strekningene av E39 i Møre og Romsdal og E6 i Finnmark ble endelig godkjent i Stortinget på torsdag – og det uten midtdelere. Skandaløst, sier vi.

- Erfaringer fra Sverige viser at midtdelere reduserte antall drepte med 76 prosent og antall hardt skadede med 47 prosent. Det har altså veldig stor effekt, sier forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Ifølge Samferdselsdepartementet blir det ikke stor nok trafikk på de nye veiene. Ettersom det ikke er 8000 bilister som kjører der daglig, skal det heller ikke bygges midtdelere – til tross for at begge veiene får 80 km/t som fartsgrense.

Regjeringen og Stortinget er enige om «nullvisjonen»: Et transportsystem som ikke koster menneskeliv.

- Men dette viser at nullvisjonen ikke tas alvorlig. Hvis den ble tatt alvorlig, så skulle ingen veier med mer enn 70 km/t være uten midtdeler, sier Elvik.

Prosjektleder for E39 i Møre og Romsdal, Per Bjørn Gjelsten, sier midtdeler ble vurdert på den nye europaveien, men lagt bort på grunn av kostnader, og fordi det ikke er forventet så mange bilister som Veivesenet i håndboken sier det skal være for å bygge midtdeler. Da mener vi at håndboklen må skrives om. Det må uansett være en lavere terskel når man bygger nytt enn når man utbedrer eksisterende vei. Det er mye dyrere å montere midtdelere på en eksisterende vei enn på en ny vei.

Kåre Furstrand, som er prosjekteringsleder for E6 i Finnmark, er helt enig. Likevel har midtdeler aldri engang vært et tema for europaveien vest for Alta.

- Det er et rent kostnadsspørsmål. Alle er enige om at midtdeler gir høyere sikkerhet, men det er økonomien som styrer det. Vi må forholde oss til de gjeldende håndbøker som vi har, så midtdeler har aldri vært aktuelt. Det samme gjelder for E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø der fem mennesker omkom i januar. Heller ikke der er det trafikkgrunnlag som tilsier midtdeler. Det er et tankekors, sier Furstrand til Aftenposten.