Fyller tunnel med betong

Hasletunnelen på Grorudbanen i Oslo som ble stengt etter at deler av den raste sammen i juli, skal fylles med betong og bores opp på nytt, melder NRK.

Det skal bores hull fra overflaten for å fylle betongen ned i tunnelen, og etter et par dager skal tunnelløpet bores opp igjen. Grorudbanen vil trolig være i drift igjen i månedsskiftet november/desember.