I NTP ble det satt av 300 millioner kroner over seks år til utbedring av flaskehalser for tømmertransporten. Nå skal åtte bruer bli forsterket for å kunne tåle høyere vekt. Bildet viser Steinsbrua på fv. 21 i Østfold som er forsterka for å kunne ta tømmerbiler på opptil 60 tonn. Foto: Statens vegvesen

Fylkesvegbruer forsterkes for tømmertransport

Åtte bruer som er viktige for tømmertransporten her i landet, forsterkes nå for å tåle vogntog med tyngre lass.

I Nasjonal transportplan for 2018-2029 satte regjeringa av 300 millioner kroner over seks år til en ordning å utbedre flaskehalser for tømmertransporten, det vil si bruer som på grunn av vektbegrensninger gjør at tømmerbilene må kjøre med mindre lass. Arbeidet er godt i gang og i 2019 er det åtte bruer som forsterkes:

Steinsbrua på fv. 21 i Østfold

Resa bru på fv. 700 i Trøndelag

Vesterli bru på fv. 813 i Nordland

Sagstu bru på fv. 152 i Aust-Agder

Fidje bru på fv. 406 i Aust-Agder

Homme bru og Skaue bru, begge på fv. 455 i Vest-Agder

Løkenkvern bru på fv. 237 i Hedmark

I tillegg delfinansieres forsterkning av Folda bru på fv. 17 i Trøndelag.

Vinn-vinn-situasjon
- Det å kunne kjøre flere tømmervogntog på 60 tonn på vegnettet har vært et ønske fra skogbruksnæringa. Når disse bruene er forsterka så kan ganske mange flere tømmertransporter gå med tyngre lass, sier prosjektleder Bernt Iversen i Vegdirektoratet til vegvesen.no.
- Det er en vinn-vinn-situasjon: Det kan gi bedre økonomi i skogbruksnæringa, og færre vogntog på vegene.

Utfordrende arbeid
Kine Thoresen har ledet Statens vegvesens arbeid med å forsterke Steinsbrua i Østfold.
- Steinsbrua er ei fritt opplagt bjelkebru med betongdekke i ett spenn på 52 meter. Vi har forsterka brua ved å knytte stålet og betongen i konstruksjonen tettere sammen. Det har også vært nødvendig å installere forsterkningsplater på undersida av brua.

- Hva har vært det vanskeligste med arbeidet?
- Sveisearbeidet har vært vanskelig på grunn av lite tilgjengelig arbeidsrom. Det har også vært utfordringer med trafikkavviklingen på stedet mens arbeidet har pågått. Men med godt samarbeid mellom våre og entreprenørens fagfolk har vi fått det til, sier Kine Thoresen.

Nært samarbeid med næringa
Valg av hvilke bruer som er viktigst å få forsterka har skjedd i nært samarbeid med skogbruksnæringa sjøl.
- Steinsbrua i Østfold har vært én av de aller største flaskehalsene for vår næring. Derfor er dette gode nyheter, sier Dag Skjølaas i Norsk Skogeierforbund.

– Med vogntog på 60 tonn totalvekt i stedet for 50 tonn så sparer vi oss for hver fjerde tur. Det reduserer både kostnadene og klimagassutslippene, understreker Skjølaas.

Arbeidet med bruforsterkning fortsetter med nye bruer i resten av seksårsperioden.