<p>Statoils nye hovedkontor planlegges å bli 80 meter høyt, romme rundt 3.000 mennesker over 16 etasjer, og få en prislapp på anslagsvis mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Illustrasjon: Wingårdhs / Statoi</p>Illustrasjon: Wingårdhs / StatoiIllustrasjon: Wingårdhs / Statoi

Fylkesrådmannen går mot nytt Statoil-kontor

Fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune fraråder fylkesutvalget å gi tillatelse til nytt Statoil-hovedkontor på Forus.

Det skriver Rogalands Avis i en artikkel på sine nettsider.

Sandnes kommunes detaljreguleringsplan for det nye hovedkontoret til Statoil på Forus er blant sakene som skal opp på fylkesutvalgets møte tirsdag. Fylkesrådmann Trond Nerdal fremmer nå innsigelser mot det planlagte prosjektet, og fraråder fylkesutvalget å gi tillatelse til bygging.
Planforslaget åpner nemlig for 2.100 parkeringsplasser, hvilket tilsvarer 2,1 parkeringsplass per 100 kvadratmeter bruttoareal. Det strider både mot kommuneplan for Sandnes, regionalplan for Jæren og fylkesutvalgets høringsuttalelse fra september, heter det i artikkelen på rogalandsavis.no.

– Å gi særbehandling til planforslagets økte parkeringsdekning, vil kunne danne en uheldig presedens, skriver fylkesrådmann Trond Nerdal i sin innsigelse.

Videre er fylkesrådmannen bekymret for at Statoils nye signalbygg vil gi sterke føringer for videreutviklingen av Forus.

– Bygget vil prege, og muligens dominere, bylandskapet dette århundret. Slike valg overfor framtidige generasjoner bør forankres i en mer helhetlig byplan, sier Nerdal.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) er, ifølge artikkelen, uenig i fylkesrådmannens innsigelser.

– Statoil er det viktigste selskapet i landet, og har levert et godt og gjennomarbeidet forslag på en flott tomt. Den ligger også rett ved en kollektivakse, så noe mer kan vi ikke be om. Om bygget skulle bli høyere enn andre bygg spiller ingen rolle. Er det en tomt som kan tåle det, er det Statoils tomt, sier Wirak.