Foto: Statens vegvesen

Fv. 711 åpnet for trafikk igjen

Fv. 711 på Tjeldøya i Tjeldsund kommune i Nordland er åpnet for trafikk igjen. Vegen ble stengt forrige torsdag, da store nedbørsmengder førte til at over 20 meter av vegen raste ut.

Klokken 20 søndag kveld åpnet vegen igjen for ordinær trafikk, etter at det i løpet av helgen er bygget en midlertidig bru på stedet. Brua har ett kjørefelt, og hastigheten er satt ned til 30 km/t. Det er ingen vektbegrensning ut over det som allerede er på eksisterende veg, melder vegvesen.no.

Det var etter hendelsen torsdag at det ble bestemt at det skulle bygges en midlertidig bru over stedet der vegen er rast ut. Slikt brumateriell har Statens vegvesen lagret flere steder i landet, slik at man raskt kan etablere midlertidige vegløsninger når det blir nødvendig.

Brumaterialet var raskt på plass og fredag ettermiddag startet monteringen av bruelementene.

Mange har bidratt

Gjennom hele helgen har byggeleder Solveig Hansen i Statens vegvesen og andre lokale Vegvesen-ansatte jobbet sammen med fagfolk fra Vegvesenet sin avdeling for landsdekkende beredskap, Vegdirektoratet og entreprenørselskapene Secora og Mesta.

- Disse menneskene vet hva de driver med, og representerer samlet den beste kompetansen vi har i landet på dette feltet. Vi har i tillegg hatt uvurderlig bistand fra lokale grunneiere og maskinentreprenører som har bidratt med masser og anleggsmaskiner. Alle har virkelig stått på og jobbet effektivt, sier avdelingsdirektør i Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen.

Brua er 30 meter lang og er satt sammen av elementer og den ble bygd ferdig på stedet, før den ble skjøvet over. Deretter ble det lagt på kjøredekke, montert rekkverk, samt bygd opp ramper på begge sider, slik at kjøretøy kommer seg opp på brudekke.

Brua er bare et midlertidig tiltak, og vi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke tiltak som skal utføres senere.

Du finner hele tiden oppdatert trafikkinformasjon på 175.no eller ved å ringe telefon 175.