Fv. 212 Lindhaugen - Slettebrekka

Elever fra Follese skole og Skogstunet barnehage var med da fylkesordfører Anne-Gine Hestetun åpnet Fv 212 Lindhaugen-Slettebrekka på Askøy.Fylkesordfører Anne-Gine Hestetun i Hordaland.Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

I oktober ble en ny fylkesvei mellom Lindhaugen og Slettebrekka på Askøy offisielt åpnet.

Fakta

Sted: Askøy

Prosjekttype: Veistrekning

Totalkostnad: 105 millioner medregnet prosjektering og grunnerverv

Lengde: 1 km fylkesvei, 330 meter omkjøringsvei, 100 meter utbedring kommunal vei

Tiltakshaver: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: HGT - Halvorsen Grave og Transport-
service

Prosjekterende: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Natursteinsmuring: Roger Jordalen l Maskin VA Anlegg: VA-Service l Betongarbeid: Karstad Bygg l Asfaltering: Askøy Dekkelegging l Fjellsikring: Wimo Fjellsikring l Veilys: Nettpartner l Masseutskiftning og grøftearbeid: Oddmund Straume Entreprenør l Høvling og avretting før asfaltering: FB Maskin l Glidestøpte rekkverk: Asfalt og Maskin l Rørspunt og boring: Vestnorsk Brunnboring lVeimerking: Visafo l Rivning: AF Decom l Sprøytebetong: Entreprenørservice l Rekkverk: Arvid Gjerde

Tiltakshaver er Statens vegvesen. Halvorsen Grave og Transportservice har bygget veien i hovedentreprise. Multiconsult har prosjektert arbeidet. Total kostnad inkludert prosjektering, grunnerverv og bygging er 105 millioner kroner. Anleggsstart var i september 2016. Offisiell åpning var 18. oktober, men veien ble tatt i bruk to måneder før det.

Krevende grunnforhold

Fylkesveien mellom Lindhaugen og Slettebrekka er 1 km lang og er dimen-sjonert for 40 km/t. Faglig leder og prosjektleder Even Skulstad i Halvorsen Grave og Transportservice forteller at arbeidet har omfattet mange sideveier, avkjørsler til bolig og næring, en rund-kjøring ved Slettebrekka, to busslommer (en bygd inn i natursteinsmur), fjellsikring ved Slettebrekka (bolter, nett og sprøytebetong), cirka 1.500 kvadratmeter natursteins-murer, veilysanlegg og overvannsanlegg. Halvorsen Grave og Transportservice har også utført en omfattende jobb med sanering og etablering av VA anlegg for Askøy kommune.

Skulstad sier at den største utfordringen i prosjektet var grunnforholdene.

– Den eksisterende veien lå i stor grad på jord og hadde varierende topografi. Vi har også hatt vesentlig mer masseutskiftning enn antatt. Ved Slettebrekka har vi plassert 35 meter med rørspunt oppå en fjellskjæring og sikret den med sprøytebetong, sier Skulstad.

Isabelle Nilsen, byggeleder for Fv212 Lindhaugen–Slettebrekka i Statens vegvesen, bekrefter at grunnforholdene bød på utfordringer.

– Trafikkavviklingen var den desidert største utfordring i prosjektet. Den gamle fylkesveien var smal og hus ligger tett på veien. Veien kunne ikke stenges helt og det var store utfordringer i forhold til de myke trafikantene og stenging av veg ved sprenging. Siden deler av fylkesveien lå på jord var det utfordringer i forhold til masseutskifting og trafikkavvikling, sier Nilsen.

Stor betongkonstruksjon

Det ble sprengt knapt 20.000 kubikkmeter faste masser og gravd opp cirka 30.000 kubikkmeter jordmasser. Det er lagt trekkerør i den nye fylkesveien. Ved et industriområde nær Slettebrekka er det bygget en 107 meter lang og sju meter høy betongkonstruksjon.

Veien er drevet på tradisjonell måte med boretårn, hjullastere, gravemaskiner, dumpere og lastebiler. Halvorsen Grave og Transportservice hadde en prosjektleder, en anleggsleder, en prosjektassistent og mellom 20 og 30 arbeidere på prosjektet. Statens vegvesen hadde en byggeleder og en kontrollingeniør.

Steinmasser ble kjørt til intern rigg, knust til pukk og brukt i prosjektet. Jordmasser er dels lagret på anlegget og dels kjørt til ekstern tipp. Det er lagt 25.000 kvadratmeter asfalt, bygget 1.000 kubikkmeter betongkonstruksjoner og bygget 1.500 kvadratmeter natursteinsmurer. Fjellet er sikret med 280 bolter, 628 kvadratmeter nett og 12 meter bånd.