Furuset kulturpark åpnet

Furuset kulturpark ligger som en grønn lunge ved Furuset kirke og Kurland gård, høyt hevet i landskapet og med utsikt over store deler av Groruddalen.

Parken ble åpnet onsdag av statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet og byråd for miljø- og samferdsel, Jøran Kallmyr.

- Jeg er glad for å kunne åpne dette flotte fellesarealet hvor barn og voksne på Furuset kan møtes på tvers av kulturer og skillelinjer. Trygghet og inkluderende møteplasser er viktige mål for vår Groruddalssatsing, sier statssekretær Heidi Sørensen.

- En flott park kan nå åpnes, en park som er kommet på plass takket være de mange ildsjeler i lokale lag og foreninger og godt samspill mellom de mange interessenter. Området vil være et godt tiltak på Furuset, for alt fra grilling til lek og idrett, noe jeg er svært glad for, sier byråd for miljø og samferdsel Jøran Kallmyr (FrP).

Det er Oslo kommune ved Friluftsetaten som har vært ansvarlig for å bygge kulturparken, som er finansiert gjennom Groruddalssatsingen.

Den gamle gårdsdammen er satt i stand, og ved dammen er det anlagt et piknikområde med fast grill, blomstereng og blomstrende trær. På parkens høyeste punkt er det satt opp et utkikkstårn hvor barn kan leke og voksne kan nyte utsikten over Groruddalen. En klatrestamme er også installert ved siden av klatretårnet.

Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går langs Ulsholtveien forbi parken, og folk som går langs leden kan leske seg med friskt vann fra en drikkefontene ved dammen.

Furuset Kulturpark er prosjektert av Landskapsfabrikken ved Aaste Sakya og Hp-landskap ved Hettie Pisters. Utkikkstårnet er tegnet av arkitekt Ole Møystad.

Totalkostnad for parken er 5,6 millioner kroner. Miljøverndepartementet har bidratt med 4 millioner kroner, Husbanken 1,5 millioner kroner og Kirkelig fellesråd 100.000 kroner.