Fungerer bedre i egen bolig

Bostedsløse fungerer bedre når de får egen bolig. Det viser en rapport i fra Husbanken, som er bygd på erfaringer fra 10 byer, blant anna Tromsø, melder NRK.

- Bare det å ha egen nøkkel er med på å gjøre det bedre for de bostedsløse. Det sier prosjektleder i rus og psykiatritjenesten i kommunen, Brynli Ballari. - Mange av disse er i 40 års alderen og har for første gang fått ansvar for egen bolig. Det betyr blant annet at de kan bestemme sjøl når de vil ha besøk og når de vil låse døra. Sluttrapport fra Husbanken Rapporten er en sluttrapport fra Husbankens prosjekt bostedsløse. I Tromsø er det rapporter fra 10 leiligheter på Ørretholmen som ligger til grunn. De fleste som bor der har tidligere gått ut og inn av bokollektiv og hospits. På Ørretholmen har de bodd i vel et år, og foreløpig har ingen blitt kastet ut. Flere flytter inna Og i neste uke flytter det enda 12 stykker inn på Ørretholmen. - De som bor der håper at miljøet skal bli som idag når det kommer nye inn, sier Ballari. Han sier erfaringene er svært gode og at også de som arbeider med de bostedsløse syns det går bedre enn forventa.