Fulltreff for aktivhus i Hurdal

Første byggetrinn av Hurdalssjøen Økologiske landsby har solgt 30 av 41 boliger av typen aktivhus. I Norges første økolandsby skal det i løpet av de neste tre årene bygges 150 boliger.

Økolandsbyen i Hurdal eksploderer nå i omfang, skriver rb.no.

Her har det bodd folk i provisoriske løsninger siden 2002 i påvente av at Norges første fullskala økolandsby skal finne fram til sin permanente form. Etter 15 år med planlegging og utvikling er byggearbeidene i gang.

Siden i sommer er 30 av 41 boliger i første byggetrinn solgt.

En av de som har kjøpt bolig i økolandsbyen er Naima Zakira.

─ Ideen om en mer helhetlig økologisk livsstil, kombinert med moderne teknologi og det å bli en del av et mindre samfunn, var avgjørende, sier Naima til rb.no. Hun gleder seg til å flytte fra hovedstaden.

150 boliger
I dag bor det sju–åtte barn og ti voksne i Hurdalsjøen Økologiske Landsby. I lia bak gården landsbyen baserer seg på, skal det i løpet av de neste tre årene bygges inntil 150 boliger.

Med de nye boligene, i kombinasjon med landbruk, økologisk næringsvirksomhet på tunet og i Kjerkekretsen skole, skolebygget økolandsbyen kjøpte tidligere i år, blir økolandsbyen komplett.

Det er til nå blitt bygd til sammen ni hus som har vært midlertidige hjem. Pionerene erfarte at landsbyen ikke var mulig å realisere med selvbygging.

"0-energihus"
I det første byggetrinnet føres det opp miljøhus fra Aktivhus. Boligene er svært energieffektive og har energiløsninger basert på solenergi og bioenergi som dekker bygningens samlede energibehov og er dermed i praksis et “0-energihus”.

Godt inneklima sikres gjennom bruk av sunne og miljøvennlige byggematerialer, bruk av pustende konstruksjoner og naturlig ventilasjon. Gjennomført bruk av naturmaterialer som trefiberisolasjon og heltrematerialer sikrer at bygningene blir klimanøytrale.

I Hurdal har Aktivhus utviklet seks ulike boligmodeller med forskjellig størrelse og kvalitet. Det er eneboliger, to- og firemannsboliger fra 28 til 160 m2 bruksareal.

- Boligbygging for framtiden
I motsetning til de fleste kommunene på Romerike som opplever tilflytting og befolkningsvekst, er realiteten en annen i Hurdal. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har innbyggertallet i Hurdal vært ganske stabilt de siste ti årene. 1. januar 2003 hadde kommunen 2.664 innbyggere, 1. januar i år var tallet 2.685, melder rb.no.

Ordfører Runar Bålsrud mener økolandsbyen har mye positivt å tilføre bygda, og at dette handler om langt mer enn 150 nye boliger.

– Dette er boligbygging for framtida. I tillegg kommer det mye spennende folk med forskjellig bakgrunn og kompetanse som vil berike Hurdal-miljøet og fellesskapet. At det har tatt tid å utvikle prosjektet, er forståelig. Dette prosjektet kan ikke sammenlignes med mer ordinære utbyggingsprosjekter. Å utvikle ideen fra et ideologisk grunnlag til å gjøre prosjektet litt mer kommersielt har vært tidkrevende, men en fantastisk reise. Her ser vi utholdende gründere, sier Bålsrud til rb.no.