AF Gruppens leverandørdag på Sentralen. Foto: Anne Elisabeth Næss

Fullt hus på leverandørdag hos AF Gruppen

Rundt 150 leverandører tok turen til Sentralen da AF Gruppen inviterte til årets leverandørsamling.

AF Gruppen har arrangert leverandørsamlinger siden 2006. Siden 2010 har arrangementet gått av stabelen annethvert år, og i år var Sentralen i Oslo stedet hvor 150 leverandørrepresentanter og om lag 50 AF'ere møttes for å styrke relasjoner og samarbeid. AF Byggfornyelse har restaurert de gamle banklokalene til fordums prakt.

– I 2017 utgjorde leverandører og underentreprenører en andel på 71 prosent av AF Gruppens totale omsetning. Mange av dem som er her i dag har vi jobbet sammen med i mange år, og samarbeider fremdeles tett med, sier innkjøpsdirektør Ragnar Furru i AF Gruppen.

I 2017 hadde AF Gruppen 12.000 leverandører.

– Det er hyggelig å invitere de leverandørene som står oss nærmest, de som har levert til oss i mange år og de vi gjerne vil jobbe tettere med fremover til en uformell samling med presentasjoner fra scenen og flere gode minglepauser, legger han til.

Bransje i endring
Mellom foredragene var det satt av god tid til mingling. Konsernsjef Morten Grongstad åpnet seansen fra scenen.

– Vi jobber i en bransje i endring, og det betyr at vi må endre oss. Vi ønsker å velge seriøse samarbeidspartnere som deler våre verdier, og som har ledere som prioriterer sikkerhet og seriøsitet, understreker han.

AF har blant annet et eget "arbeidstilsyn" som vil føre løpende kontroll på byggeplassene.

– Når det skjer endringer skal vi utnytte de mulighetene som oppstår, og da må både vi og dere leverandører se verdien i å bygge kompetanse der det trengs, samspille på andre måter og utnytte potensialet i tidlig-involvering og samarbeid. Da har vi et ansvar for å tilrettelegge for dere, og dere et ansvar for å hjelpe oss og gi oss tilbakemeldinger på hvordan det kan skje på best mulig måte, legger han til.

Innkjøpsleder Marius Winger i AF Byggfornyelse og konsernsjef Morten Stjern i Con-Form, som produserer komplette råbygg i betong, snakket om fordelene ved et enda tettere samarbeid mellom entreprenører og leverandører, og hvordan det foregår i praksis. De brukte utbyggingen i Bjørvika som et eksempel på innovasjonstankegang i bransjen. AF Byggfornyelse har ambisjoner om å redusere byggekostnadene og øke verdiskapningen for de 355 leilighetene i Bjørvika gjennom å tenke nytt og innovativt.

Direktør HMS og Kvalitet i AF Gruppen Olav Aune og direktør Paul-Terje Gundersen i AF Bygg Oslo fokuserte på hvordan underentreprenører i større grad kan involveres i sikkerhetsarbeid.

– Dette er en litt annen arena å treffes på enn i en stressende prosjekthverdag. Kan man vedlikeholde eksisterende relasjoner, og kanskje også etablere noen nye. Vi har alltid fått veldig gode tilbakemeldinger på leverandørtreffene våre, derfor synes vi det er verd å bruke tid og ressurser på dette. Vi blir ikke bedre enn de vi har med oss, fastslår Ragnar Furru.