Over 120 gjester besøkte Kunsthall Trondheim på COWIs byfrokost. Foto: COWI

Fullsatt COWI-byfrokost om den komplekse midtbyen

Kan Trondheim sentrum utvikles til å bli både bærekraftig, levende og verdiskapende? En fullsatt Kunsthall i Trondheim møtte opp til COWIs byfrokost for å finne svaret. 

Privatbilismen i midtbyen i Trondheim skal reduseres, men det samme gjør også besøkstallene i midtbyens butikker, ifølge næringslivet. I en undersøkelse utført av Trondheim kommune svarte likevel flertallet av byens borgere at «Trondheim sentrum bør være mest mulig bilfritt».

Så hvordan løser vi egentlig midtbyens paradoks? Og kan midtbyen utvikles til å bli både bærekraftig, levende og verdiskapende? Det var tema for Byfrokosten som ble arrangert av COWI på Kunsthall Trondheim nylig.

– Gatemøbler får for mye oppmerksomhet
Midtbyen har i mange tiår vært sentrum for debatt i Trondheim. Dette har likevel spisset seg særlig den siste tiden, etter at det blant annet ble innført bilreduserende tiltak og plassert gatemøbler i Olav Tryggvassons gate.

Rina Brunsell Harsvik, seniorrådgiver for Smart og bærekraftig byutvikling i COWI, mener at gatemøbler og parkeringsplasser i sentrum får en uproporsjonalt stor del av oppmerksomheten når byutvikling i bysentrum skal diskuteres.

– Byutviklingsdebatter i norske storbyer har det siste året dreid stadig mer bort fra overordnede tanker om hvordan vi skal skape attraktive byrom, økt verdiskaping og stødig vekst. I stedet beveger diskursen seg mot bilfritt sentrum og bilfritt byliv. Få ting trigger media, tankesmier og diskusjonstråder på Facebook så mye som nettopp dette. Og det er lett å skylde på bilfritt byliv også. Senest forrige uke fortalte handelsnæringen i Oslo til media at "bilfritt byliv" har gitt økt prostitusjon, sa Brunsell Harsvik i sin presentasjon.

Hun viste videre til omsettingsfordelingen i Trondheim: Bilister står i dag for 43 prosent av omsettingen i midtbyen, mens myke trafikanter og kollektivreisende står for de resterende – til tross for at andelen bilister bare er 24 prosent. Brunsell Harsvik understreket at disse tallene ikke må feiltolkes og misbrukes.

– Bilister bidrar kanskje med mer omsetting i sentrum, men de handler sjeldnere enn fotgjengere og syklister. Med andre ord bidrar de mer økonomisk, men mindre til det yrende bylivet. Da blir ikke spørsmålet hva som er viktigst, men hvordan vi balanserer disse forholdene, sa Brunsell Harsvik.

– Som å ta hesten fra en cowboy
Fylkesordfører i Trondheim, Tore O Sandvik, har blitt sagt å tenke forfriskende stort og visjonært om Trondheim. På Byfrokosten snakket han blant annet om å etablere over 3.000 underjordiske parkeringsplasser i midtbyen, om å bygge om en gammel togtunnel fra krigsårene til bane for selvkjørende transport samt om at mobilitet vil være det viktigste stikkordet for at Trondheim sentrum skal lykkes.

Trondheim kommer til å vokse med størrelsen av Bodø by frem mot 2040, men kun i antall innbyggere, og uten at Trondheim blir større, fortalte Sandvik.

Midtby-handel er "grønnere"
En av de største eiendomsutviklerne i midtbyen er E.C. Dahls Eiendom. De eier i dag rundt 60 eiendommer "innenfor elva" i Trondheim. Administrerende direktør for E.C.Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten, bekreftet på byfrokosten at midtby-butikkene har utfordringer og pekte på nedlegging av butikker, omsettingsnedgang og – ikke minst – konsekvenser for den opplevde tilgjengeligheten i sentrum.

Nordbotten argumenterte blant annet for at utvikling og fokus på midtbyen også vil gi en grønnere byutviklingspolitikk med mindre klimaavtrykk.

– Hvis 50 prosent av handelsveksten skal gjøres i avlastingssentrum, som på Lade eller Tiller, vil CO₂-utslippene være 15, 2 prosent høyere sammenlignet med jevn vekst. Det er hovedsakelig fordi 87 prosent av de som handler på kjøpesenter reiser med bil. Hvis denne veksten derimot finner sted i midtbyen, hvor flertallet er myke trafikanter eller reiser kollektivt, vil vi se en 21,4 prosent reduksjon i CO₂-utslipp sammenlignet med jevn vekst, forklarte Nordbotten.

Over 120 gjester besøkte Kunsthall Trondheim på COWIs byfrokost.