Full stans i nedlegging av trafikkstasjoner

Sju nedleggingstruede trafikkstasjoner reddes midlertidig etter at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har grepet inn i omorganiseringen av Statens vegvesen.

Vegdirektør Olav Søfteland innrømmer at det er en ulempe at prosessen blir stanset, men det kommer ikke som noen stor overraskelse. Senterpartiet har lenge engasjert seg for å beholde de lokale trafikkstasjonene. Vi har fulgt med i valgkampen. Konsekvensene er at ting blir utsatt og kan bli endret. Men når politikerne sier vi skal se nærmere på dette, så gjør vi det, sier Søfteland til NTB. Trafikkstasjonene driver med førerprøver og teknisk kontroll og registrering av kjøretøy. De som står for tur til å legges ned eller få redusert tilbud, er Drøbak, Kongsberg, Mandal, Larvik, Rjukan, Evje i Aust-Agder og Egersund. Nedleggingsprosessen blir nå stanset mens Vegdirektoratet utreder konsekvensene nærmere. Mai er antydet som tidsfrist for utredningen. Omorganisering Stortinget har vedtatt at Statens vegvesen skulle omorganiseres og effektiviseres fra 1. januar 2003. Målet var å slanke staben fra 5.000 til 4.000 ansatte og spare en halv milliard kroner. Økt bruk av internett, ambulerende sensorer og samarbeid med annen offentlig virksomhet skulle erstatte noen av trafikkstasjonene. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mener noen av disse nedleggelsene har vært problematiske fordi de alternative tilbudene ikke har vært på plass. Derfor vil hun ha en samlet plan over hvilke konsekvenser en omlegging av tjenestetilbudet har for trafikksikkerhet, tilgjengelighet og service. Jeg ber nå Statens vegvesen komme med en samlet plan som viser hvordan videre omorganisering kan skje samtidig som man tar vare på brukernes behov, sier Navarsete. Detaljer Vegdirektør Olav Søfteland sier at detaljene i effektiviseringsplanen ikke har vært forelagt Stortinget, men Samferdselsdepartementet har vært orientert om hovedtrekkene. Detaljene må vi nå forelegge for departementet på nytt og begrunne nærmere, sier han, og svarer ja på om det nå blir mer detaljstyring enn han hadde regnet med. Han har ikke noe tall på hvor mye penger det vil koste å utsette prosessen. De trafikkstasjonene som allerede er nedlagt, blir ikke gjenopprettet. Vi har heller ikke fått noe pålegg om at alle de gjenværende stasjonene skal bestå, men vi må utrede det nærmere. Prosessen er stanset inntil videre, sier han til NTB.