Full gransking etter påstander om biljuks

Ytterligere en ansatt i Statens vegvesen er suspendert etter mistanke om triksing i registreringer av egne kjøretøy. Vegdirektoratet innleder full gransking av trafikkstasjoner landet rundt.

Vedkommende, som er ansatt som overingeniør ved Fredrikstad trafikkstasjon, er suspendert fra stillingen sin. Vegdirektoratet vurderer å politianmelde ham. Det er en særs alvorlig sak som vi er nødt til å gå dypt inn i. Videre undersøkelser vil avgjøre om det er grunnlag for en anmeldelse. Dersom det blir avdekket strafferettslige forhold, vil vi gå til det skritt, sier assisterende veidirektør Kjell Bjørvig til NTB. Fra før er det kjent at to andre vegvesen-ansatte er politianmeldt for lignende forhold, og at en tredje person er under suspensjon. Disse tre skal ha jobbet ved trafikkstasjonene i Drøbak, Billingstad og Skien. Meravgift Overingeniøren i Fredrikstad er mistenkt for å ha registrert en rekke egne bruktimportbiler, blant annet fra Tyskland. Mannen skal også ha kjøpt opp vrak av biler og motorsykler, reparert dem og fått bilene godkjent ved trafikkstasjonen hvor han arbeidet inntil fredag i forrige uke. Ifølge Dagbladet.no mener Statens vegvesen å kunne dokumentere at den mistenkte medarbeideren har bygd om importerte biler og registrert dem med gal vektklasse, motorstørrelse, og i noen tilfeller også uriktig årsmodell. På denne måten skal han ha oppnådd lavere bilavgifter, og dermed større gevinst ved videresalg. Vi vil om kort tid kalle inn alle disse bilene til ny kontroll, for å avdekke om registreringen er korrekt. Dersom registreringen ikke samsvarer med kjøretøyets alder, størrelse og tilstand, vil vi kreve en meravgift. Men om selger, importør eller kjøper skal betale, er for tidlig å si. Det er juridisk ganske komplisert, sier Bjørvig. Gransking Ifølge Dagbladet.no stengte Statens vegvesen trafikkstasjonen i Fredrikstad med vakter fredag ettermiddag. Først mandag morgen fikk de ansatte slippe inn på arbeidsplassen, og det ble avholdt et allmøte der ledelsen informerte om saken. Det er helt uvirkelig. Han nyter stor respekt og blir sett på som en ressursperson for de andre ansatte, sier en av de ansatte ved trafikkstasjonen til Dagbladet.no. Som ledd i Vegdirektoratets gransking er arkiver plombert, dokumentasjon og datautstyr sikret ved trafikkstasjonen i Fredrikstad der den suspenderte ingeniøren jobbet. Via en kontaktperson sier overingeniøren til avisen at han tar suspensjonen tungt og at han ikke orker å snakke med mediene. Full gransking Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet varsler nå full gjennomgang av forholdene ved en rekke trafikkstasjoner rundt om i landet. Vår internrevisjon vil umiddelbart ta fatt på dette arbeidet. Vi har også endret våre rutiner slik at det for framtiden kreves godkjenning fra to personer ved registrering av kjøretøy, sier Bjørvig. Han utelukker ikke at flere ansatte i Vegvesenet kan bli gransket. Vi har foretatt intervjuer med flere andre ansatte, men vi har ikke innledet gransking av noen utover disse fire personene. Vi kan ikke utelukke at så vil skje senere, men håper inderlig at denne saken ikke antar et større omfang enn den allerede har, sier Bjørvig. Fagforeningen NITO har kritisert Statens vegvesen for måten overingeniøren fikk vite om suspensjonen på. Foreningen hevder blant annet at han ikke ble informert om retten til å få bistand fra en tillitsvalgt under møtet, noe som avvises av Vegdirektoratet.