Full fart for Norconsult

Norconsult økte omsetningen i fjor med 19 prosent og nærmer seg to milliarder i omsetning. Resultatet følger veksten.

Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, rapporterer nok et rekordår med all time high-resultater for 2008. Omsetningen nådde 1,911 milliarder kroner. Driftsresultatet før skatt ble på 212 millioner som gir en driftsmargin på 11 prosent.

Ved utgangen av 2008 hadde Norconsult ca 1610 ansatte, fordelt på 32 kontorer i Norge og 14 kontorer internasjonalt. På samme tid i 2007 hadde konsernet 1350 ansatte, fordelt på 26 kontorer i Norge og 10 i utlandet. Utenlandsomsetningen utgjorde 21 prosent av totalomsetningen i 2008, mot 20 prosent året før.

- Vi er godt fornøyd med disse resultatene og det er med tilfredshet vi konstaterer at veksten ikke har svekket selskapets inntjeningsevne og soliditet, sier John Nyheim som er administrerende direktør i Norconsult.

- Gode resultater gir motivasjon, og økonomisk handlefrihet er avgjørende for å ha muskler til å videreutvikle selskapet i et marked som stadig er i endring, fremholder han.

Nyheim påpeker at selskapet gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og oppkjøp i 2008 målbevisst har fortsatt å utvide sitt tjenestespekter og sin kapasitet ytterligere, både ved hovedkontoret og ved en rekke av våre øvrige kontorer.

- I tillegg har vi hatt drahjelp av et sjeldent godt marked, men vår vekst har sin klare forankring i vårt ønske om kompetansebygging, både i bredde og dybde, sier Nyheim.

Norconsult tar mål av seg å være en ledende nordisk leverandør av kunnskapsbaserte tjenester, og som et ledd i denne strategien har konsernet gjennom året forsterket sitt markedsinngrep i Sverige gjennom to oppkjøp i Gøteborgsområdet.

I Danmark er Norconsult allerede etablert med kontor i København og Århus, og som ledd i konsernets nordiske strategi er ambisjonen framover å bygge opp et betydelig rådgivermiljø via organisk vekst og oppkjøp.

Norconsult har i mer enn 50 år utviklet seg til å bli en anerkjent internasjonal samfunnsbygger og har satt tydelige spor etter seg som en planlegger av livsviktig infrastruktur i noen av verdens fattigste og mest krigsherjede land.

- Dette kan vi med rette være stolte av, og det viser også at vi legger innhold i vårt ønske om å ta samfunnsansvar gjennom vår rådgivervirksomhet, kommenter Nyheim.

I 2008 hadde Norconsult prosjekter i 49 land og en omsetning internasjonalt utenfor Norden på vel 200 mill.

- En viktig utfordring har vært å skape sterkere vekst og utvikling for å befeste Norconsults posisjon også på den internasjonale rådgiverarenaen. Som et ledd i dette ble det i 2008 besluttet å øke satsingen internasjonalt spesielt innen fornybar energi. Som en av de fremste i verden innen blant annet vannkraftprosjektering, er vi både en etterspurt samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt og en attraktiv arbeidsplass for de dyktigste fagfolkene, opplyser Nyheim

Framover vil Norconsult satse mer på utvalgte markeder i Sør-Amerika, sørlige Afrika og sørøst Asia. I tillegg følger vi våre kunder ut som medfører bl.a. engasjement i sørøst Europa. I en verden hvor klimagassutslippene stadig øker, jobber Norconsult aktivt innen fornybar energi for å redusere disse utslippene. Dette er aktuelle problemer også i fremvoksende økonomier som ofte har langt større potensial for ny vannkraft enn de modne markedene, avslutter Nyheim.