Fryselager Pelagia Kalvåg

Fabrikksjef Per Røys leder hjørnesteinsbedriften i Kalvåg. Her inne i det nye bygget der tønner med marinert sild skal lagres i et antall på inntil 36.000.

Det 2.580 kvadratmeter store nybygget til Pelagia Kalvåg skal brukes til å lagre inntil 36.000 tønner sild i kjølig atmosfære.

Fakta

Sted: Kalvåg i Bremanger

Prosjekttype: Fryselager

Byggherre: Pelagia

Totalentreprenør: Huurre

Areal: 2.580 kvadratmeter

Totalkostnad: Cirka 85 millioner kroner eks. mva. for hele prosjektet, 17 millioner kroner eks. mva. for fryselageret

Arkitekt: Huurres egne arkitekter i samråd med byggherre

Rådgivere: RIV: Therma Industrier l RIBr: Drag l RIB: Siv. Ing. Tore Nordby l RIE: Fokus Elektro

Underentreprenører og leverandører: Kuldeanlegg: Therma Industrier l Rørlegger: Husevåg Rør l Elektroinstallasjon og byggautomasjon: Fokus Elektro l Porter, dører, fasadepanel, takplater, montering betong: Huurre l Betongarbeider: Allbygg l Taktekking: Nygård Tak l Grunnarbeid: Geir Sandal l Fasadeplater: Kingspan l Stål: AK Mekaniske l Isolasjon til kuldeanlegg: Isovent l Fryseporter: DAN-doors

– Bygget er bygget til frys. Det er et stål og elementsbygg, forklarer prosjektleder for totalentreprenør Huurre Norway AS, Michael Østblom. Bedriften markedsfører seg som landets ledende leverandør av bygg til næringsmiddelindustrien og hovedkompetansen ligger innen kjøl og frys. Det er avdelingen for totalentreprise som har hatt ansvaret for utbyggingen i Kalvåg, ytterst i Bremanger kommune. Østblom har base i Bergen.

Slike frysebygg må være tette og bygges innenfor konstruksjonsprinsippene for denne type bygg. Byggingen krever spesiell kompetanse om kondens-problematikk og diffusjonstetthet.

Bygget ble tatt i bruk til påske.

Kalvåg er kjent for turisme, men har også en stor fiskerinæring. Hjørnesteinsbedriften Pelagia ligger vegg i vegg med fiskemottaket Brødrene Larsen i industriområdet Kalvøya rett utenfor sentrum.

Stål og sandwich-panel

– Det er et stålbygg med prefabrikkert stålkonstruksjon og sandwich-panel. Konstruksjonen er bygget på betongfundament med en plasstøpt brystningsmur. Bygget er en satsing i tråd med at Pelagia Kalvåg skal være et av de fremste anleggene for sildemarinering og krydring i verden, sier Østblom.

Alt betongarbeid og gulvstøp er utført av Allbygg Florø.

Therma Industri har hatt ansvar for selve kuldesystemet. Huurres egne arkitekter har tegnet bygget i samråd med bygg-herre.

Hovedmarkedet til Huurre er alle deler av matvarebransjen. For tiden setter de opp et stort bygg for oppdrettsbedriften Cermaq i Steigen. De har samarbeidet med Pelagia flere ganger tidligere, blant annet da de bygget et 20.000 tonn fryse-lager på 8.500 kvadratmeter i Måløy i 2011.

Kingspan-moduler

Det er 150 millimeter tykke og 5-6 meter lange sandwich-moduler fra produsenten Kingspan som er brukt til veggene i bygget. Disse er heist på plass og skrudd fast i stålkonstruk-sjonen levert av AK Mekaniske. Huurre har selv montert paneler og takplater. Modulene inneholder isolasjon og er kledd med stålplater utvendig og innvendig.

Selve nybygget har en prislapp på 17 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Men fiskeforedlingsfabrikken er i gang med en storstilt utbygging som inkluderer automatisering av produk-sjonen i eksisterende bygningsmasse.

– Samlet inkludert investeringer vi gjorde i fjor, er kostnaden cirka 85 millioner kroner eks. mva., sier fabrikksjef Per Røys. Nytt produksjonsutstyr til 45 millioner kroner blir tatt i bruk til neste hovedsesong for sild i slutten av mai.

Pelagia Kalvåg driver i en liten nisje i pelagisk sektor med krydring, salting og marinering av sild. Hovedmarkedet er Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Holland, Canada og USA.

Dobler produksjonen

Lagring og transport er sentralt når de nå legger om produk-sjonen totalt. De skal bearbeide produktene mer i Kalvåg enn tidligere, og lagring og transporten skal skje på en smartere måte.

Røys sier mye mer av produksjonen nå vil skje maskinelt, men samtidig dobler de produksjonen fra 100 til 200 sildetønner i timen, slik at mannskapsbehovet vil være noenlunde konstant.

– Aktiviteten er sesongbasert. Vi har et gjennomsnitt på 60 ansatte. Produksjonen øker, men vi får en effekt av automati-sering.

Røys sier tanken bak byggingen er å snu om fra å produsere 80 prosent frys, til 90 prosent bearbeiding og 10-15 prosent frys. Pelagia tar ansvaret for å lagre produktene slik at kundene kan ta dem rett inn i produksjonslokalene uten å måtte mellomlagre. Produktene blir mer markedstilpasset.

– Tilbakemeldingen fra kundene er at de er godt fornøyd, sier Røys.

Jobber smartere

I forbindelse med omleggingen av sildefabrikken ser Pelagia på alle sider ved driften med tanke på å jobbe smartere og mer effektivt. Det nye kjølelageret holder en temperatur på 3-4 minusgrader, det vil si at produktene blir nedkjølt, ikke frosne. Så blir silden transportert i lake, i kjølecontainer på bil eller båt, med samme temperatur.

Med en lagerkapasitet på 35.000-36.000 tønner i det nye bygget frigjør Pelagia lagringskapasitet hos kunden. Totalt vil de kunne lagre nærmere 50.000 tønner.

– Kundene får kostnadskutt på lagring og bearbeiding. Mer effektive fraktløsninger vil gi gevinst for begge parter.

Innovasjon

Helge Blålid er prosjektleder for Pelagia i forbindelse med utbyggingen i Kalvåg. Han sier satsingen er et ledd i ambisjonen om å bearbeide mer av fiskeproduktene selv.

– Pelagia er et innovativt selskap som ønsker å foredle mer i verdikjeden. Vi vil øke bearbeidingsgraden. Vi kan levere både bearbeidede, frosne, kjølte og ferske varer, og må ha bygnings-masse utfra det. Dette er et viktig tiltak som gir oss en enorm kjøle- og frysekapasitet på 30.000 tonn. Det blir stilt store krav til oss når det gjelder lagring, både fra kunder og myndigheter, sier Blålid.

Han berømmer entreprenørene.

– Vi er veldig godt fornøyd, alt har gått etter planen og vi kunne ta i bruk bygget en måned før avtalt.

Møtte storm

Østblom hos Huurre omtaler bygget som et «drømmeprosjekt». Det kan være værhardt på kysten av Vestlandet om vinteren, men de har holdt fremdriften. Bygget er utført og levert helt i henhold til planen.

– Vi har også hatt prosjekteringen av anlegget, og hele prosessen gikk veldig raskt og greit gjennom i Bremanger kommune. Vi startet byggingen 16. oktober og bygget ble sluttført 22. mars.

– Bare tre dager måtte vi stoppe panelmonteringen før jul på grunn av dårlig vær. Vi har studert værmeldingen nøye og har også hatt flaks. Som eksempel kan jeg nevne at taktekker Nygård Tak kjørte på med ni mann og ble ferdig dagen før det brøt ut storm.