Frykter regelkaos etter innføring av EU-direktiv

Norsk Industri frykter vikarkaos og rådyr innleid arbeidskraft når EUs vikarbyrådirektiv trår i kraft 1. januar.

Det nye EU-direktivet gir innleid arbeidskraft lovfestet rett til lik lønn med andre ansatte. Norge har foreløpig valgt ikke å benytte seg av noen av de mulige unntakene i loven, slik som blant annet Finland og Sverige har gjort, skriver Dagbladet.

Leder av Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener dette fører til mange uavklarte juridiske gråsoner.

Norsk Industri mener Norge burde benyttet seg av unntaket som slår fast at kravet til likebehandling er oppfylt dersom den innleide arbeidskraften går på tariffavtale gjennom vikarbyrået.

– Det er jo logisk. Dersom utenlandske vikarer får lønn etter en bred nasjonal overenskomst, så er de jo selvsagt likebehandlet, mener Lier-Hansen.

Arbeidslivspolitisk talsperson i Ap, Annette Trettebergstuen, mener at hele poenget med EU-direktivet er å gi et hopp i lønn og rettigheter til utleid arbeidskraft.

– Vi er i dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene for å gjennomføre dette best mulig. Derfor utelukker vi ikke en fremtidig forskrift. Men i bunn og grunn handler dette om en ting: Dette vil fungere, og det vil koste for mange bedrifter som hittil har basert seg på innleie av billig arbeidskraft, sier Trettebergstuen.