Frykter flere storulykker offshore

Fagforeningene i oljeindustrien mener den voldsomme veksten i personskader offshore øker risiko for store oljeulykker, skriver Stavanger Aftenblad i dag.

Leif Sande, leder i Norsk olje og petrokjemisk fagforbund (Nopef), er svært bekymret for den voldsomme veksten i alvorlige personskader offshore, som Aftenbladet omtalte i går. Hvis utviklingen fra første halvår fortsetter, vil 2005 bli det verste skadeåret på mange år. - Dette er veldig urovekkende. Personskader og storulykker henger sammen, og jeg frykter at denne utviklingen kan forplante seg slik at vi får flere hendelser med storulykkepotensial, sier han. Terje Nustad, leder i Safe (Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren, tidligere OFS) deler Sandes syn. Han mener utviklingen skyldes kostnadspresset i industrien. - Næringen blir mer ukritiske til kompetansekrav, de hyrer inn folk på pris. Det skapes kulturer som igjen øker risiko for storulykker, mener han. Safe har lenge vært svært kritiske til oljeselskapenes kollegaprogram for opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Nustad mener at de dramatiske skadetallene viser at programmene ikke er vellykket. Les hele nyheten på: http://web3.aftenbladet.no/innenriks/okonomi/article235774.ece For flere nyheter om energi: www.energisk.no