Frykter flere ras i Hanekleivtunnelen

Statens vegvesen frykter nye ras og stenger all trafikk gjennom Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold.

Sørgående løp har vært stengt siden tunnelen raste sammen første juledag, men nå stenger Vegvesenet også det nordgående løpet av hensyn til trafikksikkerheten. Dette gjør vi for å være på den sikre siden, sier distriktssjef Roar Gärtner i Statens vegvesen til NTB. Sprekkdannelser Geologiske undersøkelser viser at det er nødvendig med mer sikringsarbeid. Fjellkvaliteten bekymrer, og sprekkdannelsene i det nordre løpet er av en sånn karakter at det er nødvendig med forsterkninger. Tunnelvegg og tak må vann- og frostsikres. Vi må bygge et hvelv av betong som er så sterkt at det holder på plass steinmasser og annet som måtte rase ned, sier regionvegsjef Andreas Setsaa. Tunnelen vil være stengt i flere måneder. Distriktssjefen sier veien trolig kan åpnes igjen i mai eller juni. Ingen fare for bilister Nordgående løp i Hanekleivtunnelen ble holdt åpent for trafikk etter raset i julen. Veivesenet avviser at folk som har kjørt gjennom tunnelen har vært utsatt for fare. Vi mener at bilister ikke har vært utsatt for fare. Det er nettopp det vi forsøker å unngå ved at vi nå stenger, sier Gärtner. Veivesenet understreker at det ikke har vært noe nedfall inne i tunnelen. Vi har hatt geologiske eksperter som har vurdert dette nøye. De har konstatert at sprekkdannelsen er av en slik karakter at det er riktig å stenge tunnelen for å foreta sikringsarbeid. Vi kan ikke ha en tunnel som kan bli utrygg i fremtiden, sier regionvegsjef Setsaa. Ekstra vedlikehold Omkjøring ble skiltet fra klokken 18 fredag. Det er forsterket vedlikehold på omkjøringsveiene som skal ta unna E18-trafikken. Det vil bli ekstra brøyting og salting. Politiet vil også følge med trafikken i området. Den gamle E18 har ikke samme standard som den nye firefelts motorveien med midtskille. Vi vil vurdere å skilte ned et område fra 80 til 70 kilometer i timen, sier Gärtner. Politiet opplyser fredag kveld at trafikken i området gikk uten problemer.