Frykter flere flommer og skred

Økt risiko for flommer og skred, og mye mer regn. Slik lyder varselet fra klimaforskerne fram mot 2100.

Avhengig av landsdel vil den årlige gjennomsnittstemperaturen stige med mellom 2.5 og 3.5 grader. Mer nedbør vil volde de største problemene, tror førsteamanuensis Ivar Berthling ved geografisk institutt ved NTNU i Trondheim. Noe av det alvorligste er den økte flom- og skredfaren. I Midt-Norge er det store arealer med kvikkleire. Risikoen for skred i disse områdene blir enda større når det blir mer nedbør, sier han til Adresseavisen. Oppdaterte beregninger fra forskningsprogrammet RegClim viser at den årlige nedbørsmengden kommer til å øke med mellom 5 og 20 prosent fram mot 2100. På Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge øker nedbørsmengdene med mer enn 20 prosent.