Frykter byggenæringen vil henge etter med e-skattekort

Elektronisk skattekort blir obligatorisk for alle arbeidsgivere og skatteytere fra 1. januar 2014. Byggenæringen er den næringen der kjennskapen til den nye ordningen er lavest.

– Vi ønsker at flest mulig prøver ut elektronisk skattekort allerede nå. For noen kan det ta tid å tilpasse seg ordningen og vi er redde for at de ikke skal få god nok hjelp om de venter for lenge med å teste den ut, sier prosjektleder Vibeke Fraenkl i eSkattekort.

Skatteetatens brukerundersøkelser viser at arbeidsgivere innen byggenæringen kommer langt ned over de som bruker regnskapsfører til kjøring av lønn. Det er også i byggenæringen færrest kjenner til den nye ordningen elektronisk skattekort.

Så mange som 50 prosent sier at de vil vente med å ta i bruk ordningen til 2014.

– Dette bekymrer oss, siden elektronisk skattekort blir obligatorisk for 3.8 millioner skattytere og omlag 220 000 arbeidsgivere fra nyttår. Det kan derfor ta tid før man får hjelp fra supportapparatet vårt, sier Fraenkl.

Informasjon om elektronisk skattekort:

- Har du lønnsystem må du kontakte din lønssystemleverandør for å få vite hvordan dette fungerer i ditt system. Har du ikke lønnssystem kan du gå på skatteetaten.no/ekort. Her vil du få informasjon om tjenesten og du kan hente skattekort.

- Arbeidsgivere som har tatt i bruk den nye ordningen synes ifølge Skattetaten at den er enklere og bedre en den tradisjonelle, og for de aller fleste har overgangen til elektronisk skattekort vært helt problemfri.

- Når arbeidsgiver henter skattekort, vil arbeidstaker få informasjon om dette i en skattetrekksmelding de vil motta i desember hvert år. Hvis en ny arbeidsgiver kommer til gjennom året vil de bli varslet om dette. Arbeidstaker kan også benytte en elektronisk innsynstjeneste som er tilgjengelig via skatteetatens sider.

- For arbeidstakere med tabellkort må man avklare om man er hoved- eller bi-arbeidsgiver.