Frykt for at presset kommuneøkonomi vil ramme byggenæringen hardt

Koronakrisen har rammet den norske økonomien med stor kraft. Store offentlige summer er brukt til å bekjempe koronaspredningen, noe som blant annet har påvirket økonomien til veldig mange kommuner. Det kan også koste byggenæringen dyrt.

Mange kommuner har hatt store utfordringer i forbindelse med koronapandemien, og kombinert med lavere inntekter blir dette utfordrende for veldig mange. Dette betyr at budsjettene må kuttes, noe som først rammer de i kke-lovbaserte tjenestene. Staten har bidratt med støtte og sier det vil komme mer. Spørsmålet er selvsagt om dette vil dekke alle tap – noe man nok dessverre kan oppleve ikke fullt ut er mulig. Dermed vil barbering av budsjetter forekomme i måneder fremover, og for mange kan det dessverre være lett å kutte eller utsette kommende kommunale utbygginger.

Landets mange kommuner er en stor offentlig utbygger. Det planlegges og bygges hvert eneste år et stort antall barnehager, skoler, ulike helsebygg og andre institusjoner og offentlige bygg. Dessuten er det hvert eneste år store rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter både innen bygg, anlegg og VA. Dette er oppdrag byggenæringen over hele landet både er avhengige av, og ikke minst er dette en viktig del av å holde hjulene i gang i en krevende periode. I en tid der vi kan frykte at mange private utbygginger kan bli satt på vent, er det meget viktig at det offenltige er med på å holde trykket i Norges største landbaserte næring oppe. Så langt har aktiviteten vært på et bra nivå, men det er prosjektene fremover som er utfordrende. Jobbene som blir kansellert eller satt på vent vil gi problemer ett og to år frem i tid.

Dersom man velger å kutte ut disse viktige prosjektene vil dette bety enormt både for den lokale og nasjonale verdiskapningen, men det er også frykt for sysselsettingen i denne næringen som er så viktig for hele samfunnet. Tidligere kriser har gitt oss dyrebare erfaringer innen dette feltet. Får vi er markant nedgang i aktiviteten, vil det være nær umulig å holde på arbeidsstyrken og kunne ta inn nye ansatte. Vi håper derfor både regjeringen og Stortinget ser viktigheten av å holde aktiviteten oppe i landets kommuner, og ser til at man gir hjelp til å holde hjulene i gang over hele landet. Her er det selvsagt også viktig at kommunene selv klarer å tenke langsiktig, og vurderer hvilke tiltak som vil gi effekt både på kort og lang sikt.

I tillegg kan en presset kapasitet også gå utover den kommunale saksbehandlingen for andre prosjekter som skal gjennomføres rundt om i landet. Det er selvsagt meget uheldig om saksbehandling skal stå i veien for sårt tiltrengte utbygginger i tiden fremover, og vi håper kommunene både har de ressursene som trengs og gjør de riktige prioriteringene for å få til dette. Det er vi helt avhengige av.