Frp vil premiere de friske

Frp ønsker å belønne ansatte og arbeidsgivere som har lite sykefravær med tilbakebetaling av trygdeavgifter.

- Det er viktig å stimulere til lavere sykefravær. Vi vil derfor sørge for belønningsordninger for personer med lavt sykefravær. Dette kan eksempelvis gjøres ved at en del av trygdeavgiften refunderes dersom det årlige sykefraværet holder seg under et visst antall dager, skriver Frp i programforslaget som skal behandles på landsmøtet i helgen.Frps bonustankegang møtes ikke med entusiasme verken i Revmatikerforbundet eller i YS.

- Dette forslaget ser ut som en premiering av de friske, men ikke av de syke. Det vil virke feil ovenfor vår gruppe. Vi har ikke bedt om å få disse sykdommene, sier forbundsleder Svein Dåvøy i Norsk Revmatikerforbund til Aftenposten.

Leder i YS, Tore Eugen Kvalheim, mener Norge allerede har en god sykelønnsordning.

- Å belønne folk for at de er sunne og friske og i stand til å gå på jobb, bidrar til ytterligere stigmatisering av dem som ofte er for syke til å gå på jobb. De vil føle seg indirekte straffet, sier Kvalheim.