Frp refser Enoksens spleiselag

Fremskrittspartiet er skuffet over olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp), som ikke vil betale hele regningen for rensing av gasskraftverk.

Gasskraftverket på Kårstø skal være renset for CO2 senest i 2009, lovet olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) tirsdag. Men staten vil ha spleiselag, og forutsetter at selskapene er med på å betale renseregningen på 1,5 milliarder kroner. Statsrådens utsagn er en trussel mot bygging av gasskraftverk i Norge. Jeg er meget skuffet over at statsråden utvetydig vil pålegge utbygger å ta deler av denne kostnaden, sier Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen til NTB. Konsekvensen av en slik politikk er redusert sjanse for at gasskraftverk bygges, fordi det reduserer lønnsomheten og øker den politiske risikoen for utbygger, mener Solvik-Olsen.