Frp: Innholdsløst budsjett

Fremskrittspartiet mener regjeringen forspiller sin sjanse til å ta nye grep for å gi optimisme i finanskrisen.

Finanspolitisk talemann Ulf Leirstein kaller forslaget til revidert nasjonalbudsjett innholdsløst.

- De grepene som gjøres er hovedsakelig tekniske justeringer som ikke har noen betydning for landets fremtid. Slik jeg leser regjeringens forslag, er det umulig å konkludere med noe annet enn at Kristin Halvorsen ser seg ferdig med finanskrisen, sier Leirstein.

- Regjeringen bruker ikke mulighetene som finanskrisen gir oss til å satse på fremtiden. Verken i form av å legge mer til rette for vekst i små og mellomstore bedrifter eller skattelette til folk flest, sier han.