Frp frykter avgift på naturgass

Fremskrittspartiet er bekymret for at regjeringen vil innføre en ny avgift på naturgass, og tar saken opp med olje- og energiministeren.

Jeg ønsker å få klarhet i om regjeringen faktisk har planer om å innføre en gassavgift. SV har tidligere ønsket å innføre en slik avgift, og jeg frykter at de kan ha fått gehør, sier stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp). De siste årene har stadig flere gjort investeringer for å ta i bruk naturgass direkte i private husholdninger og i næringslivet. Lureri Mange gasskunder vil føle seg lurt om det nå blir innført en avgift, sier Solvik-Olsen. En avgift kan ramme både private husholdninger og en rekke næringer, som aluminiumsindustrien og drivhussnæringen. En naturgassavgift vil være en betydelig bremse for ønsket om å ta naturgassen i bruk i Norge, mener Solvik-Olsen. Vil ha svar Han har bedt om skriftlig svar fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp). Bakgrunnen for spørsmålet er at statssekretær Anita Utseth på årskonferansen til Norsk Petroleumsinstitutt ifølge Solvik-Olsen antydet at avgiftsfritaket ville revurderes etter en «introduksjonsfase». Statssekretærens svarte på spørsmål fra fjernvarmebransjen, som mener avgiftsfritaket for naturgass er et hinder for økt bruk av fjernvarme