Jon Georg Dale (Frp). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Frp: CCS-prosjekt har stor risiko ved seg

Fremskrittspartiet vil gå nøye gjennom grunnlaget for investeringsbeslutningen som regjeringen mandag la fram om fangst og lagring av CO2.

Frps energipolitiske talsperson Jon Georg Dale viser til at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg.

– Frps stortingsgruppe vil nå gå grundig inn i beslutningsgrunnlaget for å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier han til NTB.

Regjeringen varslet mandag at den vil realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo må derimot skaffe seg egenfinansiering fra EU eller andre kilder for å få støtte.

Både Arbeiderpartiet og SV mener regjeringen burde gått for full pakke.

– Skuffende at regjeringen ikke går videre med fullskala karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud på egen kjøl, men ber anlegget finne «egen finansiering» først, skriver Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide på Twitter.

– Vi må satse for fullt på å fange CO2 og lagre den, ikke halvhjertet slik regjeringen nå gjør. SV kommer derfor til å foreslå at begge CO2-fangstanleggene bygges, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.