Frokostmøte: Forvaltning av verdier og styring av risiko for byggeiere

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og Brannfaglig fellesorganisasjon BFO
Fra07.11.2014
Til07.11.2014
TidspunktFredag kl 8.00 - 10.00

Målgruppe:
Medlemmer av NBEF og BFO med interesse for risikostyring og ledelsesgrep for økt brannsikkerhet i bygninger

Kursomtale:
Verdier, og avkastningen fra dem, er grunnlaget for enhver organisasjon å levere ut fra sine mål. Enten den er i offentlig eller private sektor, og om disse er av fysisk, økonomisk, menneskelig eller immateriell karakter, er det god forvaltning å maksimere nytte/kost og å innfri interessentenes forventninger. Blant disse er kapitaleiere, myndigheter, leietakere/brukere og samfunnet generelt. Risikostyring er et viktig element.

Enorme verdier er plassert i fast eiendom, og risiko er håndtert ved ulike forsikringsløsninger, intern kontroll, implementering av styringssystemer og forebyggende tiltak. På frokostmøtet 07.11 setter vi risikoledelse inn i en asset management kontekst og gir en oversikt verktøy, standarder og regelverk som kan bidra styring av denne risikoen i praksis. For å oppnå godt resultat med optimal ressursbruk kreves et systematisk arbeid basert på overordnede mål, en fremtidsrettet strategi og en detaljert handlingsplan. Effektiv styring, analytiske teknikker, prosesser og bruk av verktøy er en forutsetting. Vi ser hvordan Asker kommune har satt dette i system og hører om hvordan ledelsen i dialog med ansatte og innbyggere jobber med forbedringer.

Det er en omfattende jobb å holde oversikt over krav og holde et optimalt sikkerhetsnivå i bygg. Vi har valgt å se spesielt på brannsikkerhet, og får høre erfaringer fra hvordan risiko kan håndteres i praksis. DSB har nylig sendt forslag til revisjon av Forskrift om brannforebygging (FOBTOT) til departementet, og vi får høre hva vi har i vente. Avslutningsvis vil NBEFs søsterorganisasjon Brannfaglig Fellesorganisasjon kort presentere innholdet i sin nye «Håndbok for byggeiere om brannsikkerhet i bygninger». Det står ikke på verktøy, regler og virkemidler. Utfordringen er å ta dette i bruk og forbedre praksis. Frokost fra kl 07.30.


Program og påmelding