Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX

Frogn kommune hever svømmehallkontrakt med HENT: «svært mange og til dels alvorlige feil og mangler»

Frogn kommune hever kontrakten med HENT om bygging av Bølgen bad- og aktivitetssenter. Entreprenøren sier seg dypt uenig i kommunens beretning om mange og alvorlige feil og mangler på prosjektet.

Bølgen bad- og aktivitetssenter skulle ha vært overlevert 1.12.2017, skriver Frogn kommune i en pressemelding fredag. I tillegg skulle HENT overlevere Frognhallen 6.4.2018.

Entreprenøren har, ifølge meldingen, innkalt kommunen til overtakelsesforretning flere ganger, men skal hver gang ha avlyst i kort tid før møtet skulle finne sted. Anlegget er fremdeles ikke klart til overtakelse, skriver Frogn kommune.

«Mange hundre feil»

Torsdag denne uken hevet kommunen kontrakten med HENT, og skriver følgende om årsaken til hevingen:

«Etter kommunens syn foreligger det svært mange og til dels alvorlige feil og mangler ved Hents arbeider. Dette er feil som ikke oppdages ved en ordinær befaring. Feilene kan deles inn i fire hovedgrupper: Manglende overholdelse av brannkrav og feil utførelse av brannsikring. Ventilasjonsanlegget er underdimensjonert og det er mange feil/ svakheter i utførelsen av ventilasjonssystemene for øvrig. Taket over bassengområdet er konstruert feil, det må tas opp for å bygges på nytt. Om andre deler av taket er mangelfullt vil vi kontrollere i tiden som kommer. Bølgen tilfredsstiller heller ikke gjeldende krav til akustikk. I tillegg er det registrert mange hundre feil av mer bygningsmessig karakter. Hver for seg og uansett samlet foreligger det således feil og mangler av en slik karakter at dette representerer et vesentlig mislighold av kontrakt. Kommunen har siden desember 2017 bedt Hent ta tak i dette ved en rekke anledninger, uten at så har skjedd. Det vil koste et tosifret antall millioner å ferdigstille, arbeidene vil bli kompliserte og ta mange måneder.»

I pressemeldingen skriver også Frogn kommune at HENT er vesentlig forsinket.

Entreprenøren ønsker foreløpig ikke å kommentere anklagene fra Frogn kommune.

– Men i utgangspunktet vil jeg si at vi er helt uenige i det som står i denne meldingen, sier produksjonssjef for HENT i Oslo, Sebastian Nordahl.

Flere befaringer

HENT tok ned riggen på Bølgen bad- og aktivitetssenter 1.12.2017, da overleveringen i henhold til kontrakten skulle finne sted. Siden da har det kun blitt utført mindre oppgaver på prosjektet.

Det foreligger ingen midlertidig brukstillatelse, og bygningsmyndighetene har pålagt utvidet uavhengig kontroll av brann, heter det i meldingen fra kommunen.

«For ordens skyld vil vi fremheve at kommunen har gjennomført et stort antall befaringer, vi har engasjert flere selvstendige rådgivningsmiljøer innen de fleste fagdisipliner for både å kontrollere Hents arbeider og kvalitetssikre egne vurderinger og funn. Beklagelig nok har samtlige involverte rådgivere bekreftet feilene og selv ved gjentatte undersøkelser har man både påvist flere og alvorlige feil enn det vi har lagt til grunn tidligere», skriver de videre i pressemeldingen.

Frogn kommune skriver at de ikke forventer at anlegget kan tas i bruk før i november/desember 2018.