Frode Sjursen ny direktør i Forsvarsbygg

Styret i Forsvarsbygg har ansatt Frode Sjursen (57) som ny administrerende direktør i Forsvarsbygg.

Vi er svært fornøyd med at vi har fått Frode Sjursen i denne viktige stillingen, sier Åge Danielsen, styreleder i Forsvarsbygg. Sjursen har de siste 14 årene vært konsernsjef i Dexion Group, et selskap i Aker RGI-systemet. Dexion Group er et selskap med 4 mrd i omsetning, og 3200 ansatte fordelt på 23 land over hele verden. Han har også bred erfaring fra bygge- og anleggsbransjen med 6 år i lederstillinger i entreprenørvirksomheter og 2 år som leder på leverandørsiden. Sjursen har utdanningsbakgrunnen sin fra Forsvaret hvor han blant annet har tatt Krigsskolen. 15 års bakgrunn fra Forsvaret gjør han har svært god kunnskap om denne sektoren. Jeg gleder meg til å ta fatt på den nye stillingen som administrerende direktør i Forsvarsbygg, sier Frode Sjursen. Forsvarsbygg byr på store utfordringer både ledelsesmessig og faglig som gjør at jeg ser fram til å komme i gang i ny jobb. Det er ennå litt tidlig med programerklæringer om hva jeg vil gå i gang med, men jeg ser fram til å bli kjent med virksomheten i Forsvarsbygg. Styret i Forsvarsbygg er svært fornøyd med at vi har fått ansatt Frode Sjursen i denne viktige stillingen, sier styreleder Åge Danielsen. Forsvarsbygg står foran store omstillingsprosesser de nærmeste årene som vil kreve mye av organisasjonen. Sjursen, med sin brede ledelseserfaring både fra næringsliv og Forsvaret, innehar viktig kompetanse Forsvarsbygg nå trenger. Særlig vil jeg framheve at han har bred erfaring fra tunge omstillinger, avslutter Danielsen.