Frister Sverige?

I Norge har arbeidsledigheten steget de siste par årene, mens man i Sverige har hatt en kraftig boom i økonomien. Det har ført til at flere svenske arbeidere har vendt nesen hjem igjen, men dette åpner også muligheter for norske arbeidere til å dra over grensen for å søke lykken.

Den svenske økonomien er inne i en høykonjunktur, og det er stor etterspørsel etter enkelte arbeidsgrupper. Dette samtidig med en situasjon hvor den svenske kronen har økt i verdi i forhold til den norske, gjør at det ikke er spesielt overraskende at mange svenske arbeidere har reist hjem igjen. Mange av disse arbeiderne har hatt sitt virke i byggenæringen. Vi har ikke hørt om noe stort rush av arbeidere som har dratt hjem og som har gitt nevneverdige problemer for norske arbeidsgivere, men at det finnes mange som tenker i de baner er det liten tvil om. Dersom situasjonen vedvarer, kan det nok merkes også hos norske arbeidsgivere i større grad.

Nå skal vi huske på at det ikke er krisetider i Norge, selv om det går noe tråere enn for noen år siden. I byggenæringen går mye på høygir – i hvert fall i store deler av landet. Det er fortsatt stort behov for den riktige arbeidskraften – og det burde derfor ikke være noen stor fare for at det blir mange overflødige i næringen.

I enkelte deler av landet er det derimot noe tyngre, og da selvsagt innen oljesektoren. Når det da finnes mange ubesatte stilinger i Sverige innen visse fag, for eksempel som bygningsingeniører, vil dette helt sikkert kunne lokke nordmenn over grensen – slik at vi kan oppleve en motsatt situasjon av hva vi har sett tidligere. Det er mange spennende prosjekter på gang i Sverige, og for de som må flytte på seg, kan det sikkert friste like mye å teste en ny tilstedeværelse i Sverige som et annet sted i hjemlandet.

Sjeføkonom Terje Strøm, i NyAnalyse sier til NRK at nordmenn nå kan søke lykken i Sverige, og at det absolutt er verdt å ta turen.

Det er helt sikkert noen som vil følge dette rådet, men noen stor strøm har vi ikke tro på. Til det er tidene, i hvert fall for store deler Norge, for gode. Vi trenger nok derfor ikke å frykte at vi skal tappes for potensiell arbeidskraft. Mange spår nå også lysere tider for norsk oljevirksomhet og norsk økonomi allerede neste år, noe som igjen vil kunne gi nye arbeidsplasser.