Friskmeldt økonomi kan gi raskere renteøkning

Allerede i år bruker vi mindre oljepenger enn oljefondets avkastning. Økonomien er friskmeldt. Det kan føre til at rentene klatrer raskere til gamle høyder, mener sjeføkonom.

Staten tjener milliarder mer enn ventet på skatter og avgifter fra næringslivet. Det bidrar til å dra bruken av oljepenger ned på fireprosentbanen allerede i år. Vi kan til og med komme under anbefalingene i handlingsregelen, ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Han er opptatt av at færre oljekroner i statsbudsjettet og inn i norsk økonomi vil lette presset på renta. Det er en noe lettvint argumentasjon, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen. Det avgjørende er hvordan oljepengene faktisk blir brukt. Økt aktivitet i norsk økonomi kan bidra til at Norges Bank vil sette styringsrenten raskere opp til et normalnivå enn prognosene har sagt hittil.

– Høyere aktivitet og sterkere lønnsvekst vil kunne bidra til å drive rentene opp raskere enn vi har trodd. Men høy gjeld for folk og kommuner, samt lavt rentenivå hos handelspartnerne, vil være motvekt og bidra til at rentene ikke stiger for høyt, sier Holvik til NTB.

Finanskrisen er over

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) erklærte finanskrisen for avsluttet i Norge da han foredro for elever ved Handelshøyskolen BI tirsdag ettermiddag. Redusert sykefravær, færre asylsøkere og ikke minst en betydelig høyere skatteinngang fører til at regjeringen allerede i år kan bruke mindre enn handlingsregelen anbefaler.

– Vi er tilbake på fireprosentbanen mye raskere enn ekspertene spådde. Vi har kommet oss igjennom finanskrisen uten at den har påført oss for mange problemer, sier statsministeren.

I statsbudsjettet for 2011 ble bruken av oljeinntekter utover fireprosentbanen anslått til 19 milliarder kroner i 2010 og 7,4 milliarder kroner i 2011. Nå viser nye beregninger at oljepengebruken vil være på fireprosentbanen – kanskje under – allerede i inneværende år.

Letter presset på renta

Stoltenberg poengterer at rentene fortsatt skal opp i tråd med det Norges Bank har signalisert, men den kommer ikke til å stige ytterligere som følge av finanspolitikken.

– Det er veldig gledelig at vi nå ser ny vekstkraft i næringslivet og at tilliten til norsk økonomi blir styrket som følge av dette, sier Johnsen.

Norsk økonomi er isolert i så god form at det ikke tilsier noe ekstraordinært lavt rentenivå, ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Han er likevel enig i at færre oljekroner i statsbudsjettet reduserer behovet for innstramminger gjennom renteøkninger.

– Det avgjørende er om regjeringen klarer å ligge under handlingsregelen, slik den har sagt den vil. I så fall vil det love godt for dem som liker lave renter, sier han.